Thursday, July 20, 2017

ഭാഷ ഒരു മുഖവുര

കലാലയ വിദ്യഭ്യാസം പൂര്‍‌ണ്ണമാവുന്നതിനു മുമ്പു പ്രവാസിയാകാന്‍ വിധിക്കപ്പെടുകയും വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം വഴി പൂര്‍ത്തീകരിക്കപ്പെടുകയുമായിരുന്നു.മദ്രസ്സ പഠനത്തിനു ശേഷം ഏകദേശം രണ്ട്‌ വര്‍ഷത്തെ ദര്‍സ്സ്‌ വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു മത പഠന മേഖലയിലെ ചരിതം.കൗമാരക്കാലം മുതലുള്ള വായന തന്നെയായിരിയ്‌ക്കാം ഒരു പക്ഷെ ജിവിതത്തെ കുറെയൊക്കെ സാര്‍‌ഥകമാക്കാന്‍ സഹായിച്ച പ്രധാന ഘടകം.അറബി ഭാഷയില്‍ വലിയ പ്രാവീണ്യമില്ലെങ്കിലും കുറെയൊക്കെ സ്വായത്തമാക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.പ്രാഥമികമായ അറബി പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളവരെ സം‌ബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാര്‍ഥമായ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയാല്‍ അനായാസം സാധിക്കുന്നതത്രെ അറബി പഠനം.ഖുര്‍‌ആന്‍ പരായണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍തന്നെ തര്‍‌ജ്ജമ വായിക്കാന്‍ സമയം കണ്ടെത്തുകയും,ആശയങ്ങളെ വ്യന്യസിപ്പിച്ച രീതി പഠന മനസ്സോടെ നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും ചെയ്‌താല്‍ പോലും അറബി ഭാഷാ പഠനം പുരോഗമിപ്പിക്കാനാകും.അഥവാ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ അറബി ഭാഷാ പഠന ചരിതം. കൂടാതെ മദീന ഓണ്‍ലൈന്‍ അറബിക് പഠന സഹായിയും ഏറെ ഫലപ്രദമാണെന്നാണ്‌ അനുഭവം.ഭാഷാ പഠനത്തിനു പ്രേരമാകാന്‍ സാധ്യയുള്ള ഒരു മുഖവുര ഇവിടെ കുറിക്കട്ടെ.

അറബിയില്‍ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് അല്‍‌ഫബറ്റ് അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത്.ഇം‌ഗ്‌ളീഷില്‍ സം‌ഭാഷണത്തിന്റെ  ഭാഗമായി (നൗണ്‍,പ്രൊ-നൗണ്‍,വെര്‍‌ബ്‌, അഡ്‌ജക്‌ടീവ്,ആഡ്‌-വെര്‍‌ബ്‌,പ്രിപോസിഷന്‍,കണ്‍ജക്‌ഷന്‍,ഇന്റര്‍ജക്‌ഷന്‍.) എന്നിങ്ങനെ 8 വിഭാഗമുള്ളപ്പോള്‍ അറബിയില്‍ 3 വിഭാഗമേ ഉള്ളൂ.(നൗണ്‍,വെര്‍ബ്,പാര്‍‌ടിക്കല്‍) നൗണിന്റെ അനുബന്ധമായി അഡ്‌ജക്‌ടീവ്,ആഡ്‌-വെര്‍‌ബ്‌,പ്രിപോസിഷന്‍,കണ്‍ജക്‌ഷന്‍,ഇന്റര്‍ജക്‌ഷന്‍ എന്നിവ കൂടെ ഉള്‍‌പെടുന്നു എന്നതണീ വ്യത്യാസത്തിനു കാരണം.ദമ്മ ഫതഹ കസറ എന്നീ മൂന്നു വവല്‍ അക്ഷരങ്ങളാണെന്നും ഓര്‍ക്കുക.നാമങ്ങളുടെ ഒടുക്കത്തില്‍ വരുന്ന വവലുകളായ ദമ്മയും ഫതഹും കസറയും മാറി മാറി വരുന്നതിലൂടെ വാചകത്തിലെ ആശയങ്ങള്‍‌ക്ക്‌ മാറ്റം വരുന്നു.

വിശ്വാസികളെ സം‌ബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിത്യേന ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ദികറുകള്‍ തസ്‌ബീഹുകള്‍ ഖുര്‍‌ആനിക പദങ്ങളിലെ നാമങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ വവലുകളിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ നിരിക്ഷിച്ചാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ഗ്രഹിക്കാന്‍ എളുപ്പമാകും.

ഉദാഹരണത്തിനു മുഹമ്മദുന്‍,മുഹമ്മദന്‍,മുഹമ്മദിന്‍ എന്നീ മാറ്റങ്ങള്‍ എന്തു കൊണ്ടാണെന്നു പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ അറബി പഠനം രസകരമായി അനുഭവപ്പെടും.ദമ്മ:- നോമനിറ്റീവ്‌,ഫതഹ:- അക്യൂസിറ്റിവ്‌ / ഒബ്‌ജക്‌ടീവ്,കിസറ:-ജനറ്റീവ്.

മുഹമ്മദ്‌ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനാണ്‌,മുഹമ്മദ്‌ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവചകനാണെന്നു ഞാന്‍ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു,ദൈവമേ പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളെ അറബിയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടെ പഠന പരിവേഷത്തോടെ വായിച്ചു നോക്കൂ.മുഹമ്മദുന്‍,മുഹമ്മദന്‍,മുഹമ്മദിന്‍.
ചന്ദ്രാക്ഷരങ്ങള്‍ സുര്യാക്ഷരങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങള്‍ വേര്‍ത്തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.അല്‍ എന്നതിനു ശേഷം സുര്യാക്ഷരങ്ങള്‍ വരുമ്പോള്‍ ലാം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുകയില്ല.ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണം കൂടെ ഇതോടൊപ്പം നല്‍‌കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.അഷം‌സു,അര്‍‌റഹ്മാന്‍ എന്നീ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ചേര്‍‌ത്തുവായിക്കുക.
ചുകപ്പ്‌ നിറത്തില്‍ സുര്യാക്ഷരങ്ങളും കറുപ്പ്‌ നിറത്തില്‍ ചന്ദ്രാക്ഷരങ്ങളും നല്‍‌കിയിരിക്കുന്നു.അറബ്‌ രാജ്യങ്ങളില്‍ വര്‍‌ഷങ്ങള്‍ നീണ്ട പ്രവാസത്തിനു ശേഷവും അറബി ഭാഷയിലെ നാമങ്ങളൊ സര്‍വ്വ നാമങ്ങളൊ സിം‌ഹ ഭാഗം പേര്‍‌ക്കും അറിയില്ലെന്നാണ്‌ പറയപ്പെടുന്നത്‌.ഹുവ എന്നാല്‍ അവന്‍ ഹിയ എന്നാല്‍ അവള്‍ അന ഇന്ത ഇതു തന്നെ അറിഞ്ഞാല്‍ വളരെ കാര്യം.ഏറെ സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടി ആംഗലേയ പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ സര്‍‌വ്വ നാമങ്ങളെ (അല്‍ ദമാഇറു മുന്‍‌ഫദിലതു) ചാര്‍‌ട്ട്‌ വഴി പരിചയപ്പെടുത്താം.ഫസ്റ്റ് പേര്‍സന്‍,സെക്കന്റ് പേര്‍സന്‍,തേര്‍‌ഡ്‌ പേര്‍സന്‍ എന്നീ പ്രയോഗങ്ങള്‍: അല്‍ മുതകല്ലിമു,അല്‍ മുഖാതിബു,അല്‍ ഗായിബു എന്നിങ്ങനെയാണ്‌ അറിയപ്പെടുക. 


അറബി ഭാഷയില്‍ ഏകവചനവും ഇരട്ട വചനവും ബഹു വചനവും ബഹു വചനം സ്‌ത്രീ മാത്രം എന്ന പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട്. ഹുവ ഹുമാ ഹും(2)ഹിയ ഹുമാ ഹുന്ന ഇങ്ങനെ വായിക്കാം.

ജുംല ഇസ്‌മിയ്യ (നാമത്താലൊ സര്‍‌വ്വ നാമത്താലൊ ആരം‌ഭിക്കുന്നവ)ജുംല ഫ‌അലിയ്യ(ക്രിയ കൊണ്ട്‌ ആരം‌ഭിക്കുന്നവ):മുഫ്‌തദയും ഖബറും(സബ്‌ജക്‌റ്റും പ്രഡിക്‌റ്റും) ചേര്‍‌ന്നാണ്‌ ജും‌ല (വാചകം) ഉണ്ടാകുന്നത്.പൂര്‍‌ണ്ണമായ വാചകത്തിനു ജും‌ല എന്നും അപൂര്‍‌ണ്ണമാണെങ്കില്‍ ഷിബു ജുംല എന്നും അറിയപ്പെടും.പ്രിപോസിഷനു ശേഷം കസറ (ഇസം മജ്‌റൂര്‍)എന്നതായിരിക്കും ഭാഷാ നിയമം.

ഡിഡ് ഫോമിനെ കുറിച്ച്‌ ഹൃസ്വമായി.എല്ലാ ക്രിയകളും മൂന്നക്ഷരങ്ങളായിരിക്കുംഅമില എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അവന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ഹുവ എന്ന അവനെ ഈ ക്രിയയില്‍ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്, അമില എന്ന ക്രിയയിലെ ഫത്തഹയാണ്‌.അമിലാ എന്നാല്‍ അവര്‍ രണ്ട്‌ പുരുഷന്മാര്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു എന്നാണര്‍‌ഥം.അഥവാ അമിലാ എന്നതിലെ ദീര്‍‌ഘ അലിഫാണ്‌ ഹുമാ (അവര്‍) രണ്ട്‌ പേര്‍ എന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്‌.അമിലൂ എന്നാല്‍ അവര്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു എന്നാണര്‍ഥം.ഇവിടെ അമിലൂ എന്നതിലെ വാവ്‌ എന്നക്ഷരമാണ്‌ ഹും (അവര്‍) എന്നതിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്.


മക്കളെ സ്നേഹിക്കുക

രക്ഷിതാക്കള്‍ തങ്ങളുടെ മക്കളെ ചൊല്ലി വിവരണാതീതമാം വിധം അസ്വസ്ഥരാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു.മക്കളുടെ ടീന്‍ പ്രായം ഏറെ ശ്രദ്ധാപൂര്‍‌വം കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നതത്രെ സത്യം.കൗമാരത്തിലേയ്‌ക്ക്‌ കാലെടുത്തു വയ്‌ക്കുന്ന പ്രായം.സ്വന്തമായ കാഴ്‌ചപ്പടുകളും ജീവിത വീക്ഷണങ്ങള്‍ പോലും ചൊട്ടയിടുന്ന കാലം.വാത്സല്യവും താങ്ങും തണലും തലോടലും ഒക്കെ ഏറെ ആവശ്യമുള്ള കാലം.എന്നാല്‍ ദൗര്‍ഭാഗ്യകരം ഇക്കാലയളവില്‍ മക്കള്‍ വേണ്ടത്ര പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു.അം‌ഗീകരിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു.സ്‌നേഹിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു.രക്ഷിതാക്കള്‍ മക്കളെ ന്‌നേഹിക്കുന്നുണ്ടാകാം.പക്ഷെ അവര്‍‌ക്ക്‌ അത്‌ ബോധ്യമാകുന്നില്ല എങ്കില്‍ ആ സ്‌നേഹം ഫലം ചെയ്യുകയില്ല.
ഒന്നു പറഞ്ഞ്‌ രണ്ടാമത്തതിന്‌ 'ദേ നീയിപ്പം ഇള്ളക്കുട്ടിയൊന്നും അല്ല' എന്ന പ്രയോഗം പോലുള്ള പ്രഹരങ്ങള്‍‌ക്ക്‌ സാക്ഷിയാകുന്നവരാണ്‌ ബഹു ഭൂരി പക്ഷം ടീന്‍ ഏയ്‌ജുകളും.ഇതു തന്നെയാണ്‌ ജിവിതം തന്നെ വലിയ ദുരന്തമായി മാറുന്നതിലെ മഹാ വില്ലന്‍.രക്ഷിതാക്കളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ഒരു പണത്തൂക്കം മറ്റെവിടെ നിന്നു കിട്ടിയാലും മക്കള്‍ സന്തോഷഭരിതരാകുന്നു.താന്‍ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ച് വീട്ടുകാര്‍ ഒരക്ഷരം പോലും ഉരുയിടാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ കവലയില്‍ ഒരാള്‍ മന്ത്രമനോഹരമായി വര്‍‌ണ്ണിക്കുന്നു.ഇത് ഒരു ദുരന്തത്തിന്റെ തുടക്കമായി തീരുന്നു.അതേ സമയം തന്റെ ബന്ധുക്കളില്‍ നിന്നും ഈ ആസ്വാദനം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില്‍ കവലയിലെ പ്രശം‌സയില്‍ കുരുങ്ങുകയില്ലായിരുന്നു.
ടീന്‍ പ്രായത്തില്‍ ഏറെ സര്‍ഗാത്മകമായി മക്കളെ പരിപാലിക്കുക.ഖേദിക്കേണ്ടി വരികയില്ലായിരിയ്‌ക്കും.

മഞ്ഞിയില്‍.

Saturday, July 8, 2017

സം‌യമനം പാലിക്കുക

വര്‍ത്തമാന കാല വിശ്വാസി സമൂഹം അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലൂടെയാണ്‌ പുതിയ സം‌ഭവ വികാസങ്ങളുടെ കാലത്ത് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.പരസ്‌പര വിദ്വേഷവും അസഹിഷ്ണുതയും അതിന്റെ മൂര്‍‌ദ്ധന്യാവസ്ഥയിലാണ്‌.തന്നെയുമല്ല രണ്ട്‌ പ്രബല ധാരകള്‍ കടുത്ത ശത്രുത വെച്ചു പുലര്‍‌ത്തുന്നതില്‍ മത്സരിക്കുന്ന കാഴ്‌ചയും സകല സീമകളും വിട്ട്‌ തിമര്‍‌ത്താടുകയാണ്‌.

അഭിപ്രായ ഭിഹ്നതകള്‍ ഒരു പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല.സംസ്‌കൃത ലോകത്തെ സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക രാഷ്‌ട്രീയ രംഗങ്ങളില്‍ എല്ലാം ഭിഹ്നതകള്‍ ഉണ്ട്‌.അത്തരം ഭിഹ്നതകള്‍ നില നില്‍‌ക്കുമ്പോഴും അറബ്‌ മുസ്‌ലിമേതര രാജ്യങ്ങളില്‍ മനുഷ്യര്‍ സഹവസിക്കുന്നുണ്ട്‌.സം‌വാദം നടത്തുന്നുണ്ട്‌.സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്‌.ഒരു പക്ഷെ വളരെ നന്നായി ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട്‌.

എന്നാല്‍ വിശ്വാസികളായി മേന്മ നടിക്കുന്ന അറബ്‌ മുസ്‌ലിം രാജ്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥയോ?ഏറെ ലജ്ജാകരമാണ്‌.രണ്ട്‌ മുഖ്യ ധാരകള്‍ തമ്മില്‍ മാത്രമല്ല ധാരകള്‍‌ക്കുള്ളിലെ ധാരകള്‍ തമ്മിലും നീതീകരിക്കാനാവാത്ത ശാത്രവം വെച്ചു പുലര്‍‌ത്തുന്നു എന്നതത്രെ ഏറെ ഖേദകരം.തന്നോടും തന്റെ വിഭാഗത്തോടും ഭിഹ്ന സ്വരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക.അവരെ അനഭിമതരാക്കുക.അവരെ ഭീകരരും തീവ്രവാദികളും ആക്കുക.തുടങ്ങിയ നെറികേടുകള്‍‌ക്കിടയിലാണ്‌ വിശിഷ്യാ ഇന്നു അറബ്‌ ലോകം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.ഇത്തരം ഒരു അപകടാവസ്ഥയില്‍ വിശ്വാസികള്‍ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം.

പ്രവാചക പ്രഭുവിന്റെ കാലത്തും ഉത്തമാനുചരന്മാരുടെ കാലത്തും തുടക്കം കുറിച്ച ഈ ഭിഹ്നത ഒരു രാത്രികൊണ്ടൊന്നും തീരാനാവില്ലെന്ന ദൃഢ ബോധ്യം പറയുന്ന ചില ശുദ്ധാത്മാക്കളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്‌.ഇത്തരം ശുദ്ധത വരുത്തി വെക്കുന്ന വിനയും വിനാശവും വിവരണാതീതമത്രെ.തങ്ങള്‍‌ക്ക്‌ ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടെയും ആര്‍‌ജവത്തോടെയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.എന്നല്ലാതെ അവരുടെ ഭിഹ്നതകള്‍ ആരേയും തോല്‍‌പ്പിക്കാനോ ജയിപ്പിക്കാനോ ആയിരുന്നില്ല.ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്‌ലാമിന്റെ തന്നെ സം‌സ്‌കാരത്തില്‍ നിര്‍ലീനവുമത്രെ.പരസ്‌പര ബഹുമാനമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതായി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഇല്ല.എന്നാല്‍ ബഹുമാന സൂചകമെന്നോണം സഖാക്കളുടെ പേരുകളായിരുന്നു പരസ്‌പരം തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങള്‍‌ക്ക്‌ നല്‍‌കപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്‌.

ശത്രുക്കള്‍ തങ്ങളുടെ ആവനാഴിയിലെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും പുറത്തെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ആവേശാത്തിനടിമപ്പെടാതെ അവദാനതയോടു കൂടെ കാര്യങ്ങള്‍ ഗ്രഹിക്കാനും ഗ്രഹിപ്പിക്കാനും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്‌.അനുഗ്രഹീതരായ അബൂബക്കറിനും ഉമറിനും ഉഥ്‌മാനിനും അലിയ്‌ക്കും ഇടയില്‍ ഒരു വിവേചനവും നല്‍‌കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.ഭൂമിയില്‍ വെച്ച്‌ സ്വര്‍‌ഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലാഹുവിന്റെ വിനീത ദാസന്മാരാണീ മഹാത്മാക്കള്‍.തങ്ങളുടെ അന്യായമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പ്രചരണങ്ങളും ന്യായീകരിക്കാനും ആശ്വസിക്കാനും ആദരണീയരായ പ്രവാചകാനുചരന്മാരുടെ പേരില്‍ കള്ളം കെട്ടിച്ചമച്ചുവിടുന്ന വിവര ദോഷികളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനാകണം.അന്യരുടെ നെറികേടുകള്‍ കാട്ടി തങ്ങളുടെ അപജയങ്ങളെ ന്യായികരിക്കുന്നവരാകരുത് യഥാര്‍‌ഥ സത്യ വിശ്വാസികള്‍.

രാജ്യത്തെ വലിയ പദവികള്‍ വഹിക്കുന്നവരും പദവികളില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചവരും പറഞ്ഞതും പറയാന്‍ തുനിഞ്ഞതും വാര്‍‌ത്തയും വാര്‍ത്തവലോകനവുമാക്കി പരിഹാസ്യരാകാതെ ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാകാന്‍ ശ്രമിക്കുക.ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആളുകളാകാതെ മനുഷ്യര്‍‌ക്ക്‌ വേണ്ടി ശബ്‌ദിക്കുക.മനുഷ്യര്‍‌ക്ക്‌ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക.നീതിയുടെ മാര്‍‌ഗത്തില്‍.ധര്‍‌മ്മത്തിന്റെ മാര്‍‌ഗത്തില്‍.

വിശ്വാസികള്‍ അവിശ്വാസികള്‍ വിവിധ മത വിഭാഗങ്ങള്‍ രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികള്‍ കൂടാതെ ഓരോ വിഭാഗത്തിലുമുള്ള അവാന്തര വിഭാഗങ്ങള്‍ എല്ലാം തിളച്ചും തിളപ്പിച്ചും കഴിയുന്ന കാലം.ഓരോ വിഭാഗവും അവരവരുടെ സം‌ഘത്തിനും സം‌ഘനയ്‌ക്കും വേണ്ടിയാണ്‌ സമയം ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.നീതിയും അനീതിയും എന്നതിനെക്കാള്‍ സ്വജന പക്ഷപാതം സകല സീമകള്‍‌ക്കും അപ്പുറം കടന്നിരിയ്‌ക്കുന്നു.

ഈ അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തില്‍ യഥാര്‍‌ഥ വിശ്വാസികള്‍‌ക്ക്‌ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്‌.അവര്‍ - വിശ്വാസികള്‍ ആള്‍‌ക്കൂട്ടത്തില്‍ ഒരു ആള്‍‌ക്കൂട്ടമായി തരം താഴാന്‍ പാടില്ല.അവര്‍ പീഢിതരുടേയും അടിച്ചമര്‍‌ത്തപ്പെട്ടവരുടേയും അവകാശങ്ങള്‍ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും പക്ഷത്ത് നില്‍‌ക്കണം.ശബ്‌ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്‌ദമായി,ആശ്രയമില്ലാത്തവന്റെ ആശ്രയമായി തളര്‍ന്നു വിഴുന്നവന്റെ താങ്ങും തണലുമായി എന്നല്ല സകല പ്രതീക്ഷകളും നഷ്‌ടപ്പെട്ടവന്റെ പ്രതീക്ഷയായി പടര്‍‌ന്നു പന്തലിച്ചു നില്‍‌ക്കുന്ന വലിയ മരമായി നില്‍‌ക്കണം.സകല മനുഷ്യര്‍‌ക്കും വേണ്ടി.
മഞ്ഞിയില്‍

Friday, June 9, 2017

മുല്ലപ്പൂക്കള്‍ ഇനിയും വിരിയുക തന്നെ ചെയ്യും

ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ മത സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങള്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രകടമായി അനീതിയും അക്രമവും ഭീകരതയുടെ വിളയാട്ടവുമാണ് ലോകമെമ്പാടും തിളച്ചു മറിയുന്നത്. വിശേഷിച്ചും അറബ് മുസ്‌ലിം രാജ്യങ്ങളില്‍ അടങ്ങാത്ത കനലുകളായി അവ എരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വലിയ ആവേശത്തോടെ പടര്‍ന്നു കയറിയ മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവത്തെ ഭരണകൂട ഭീകരതയുടെ കനലിടങ്ങളില്‍ കരിയിച്ചു കളയാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമങ്ങള്‍ അനസ്യൂതം നടന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നന്മയുടെ ഒരു പച്ചപ്പും എവിടെയും മുള പൊട്ടാതിരിക്കാനുള്ള കരുതല്‍ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരിക്കണം ഈയിടെ സംജാതമായ ഗള്‍ഫ് പ്രതിസന്ധിയും.

പരിശുദ്ധ മസ്ജിദുകളുടെ പരിപാലകനും, അവരുടെ പരിചാരകരും, ആഗോള പൊലീസ് വേഷമിട്ടവരും വട്ടമിട്ടിരുന്ന് മെനഞ്ഞെടുത്ത തിരക്കഥകള്‍ പല കഥകളും പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട്. നേരം പുലരും മുമ്പെന്ന പോലെ ഒരു അയല്‍ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ കവാടങ്ങളും കൊട്ടിയടച്ച്, വാര്‍ത്താ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങളുടെ പോലും നാവറുത്ത് കീശയിലിട്ട് ഭീകരവാദ തിവ്രവാദാരോപണങ്ങള്‍ തുരുതുരാ തൊടുത്തു വിടുകയാണ്. സാമാന്യ ബോധമുള്ളവരൊക്കെ മൂക്കത്ത് വിരല്‍ വെച്ചു പോയ ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമായ സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലാണ് സകല ഭീകരതയും തീവ്രതയും പ്രകടമാകുന്നതെന്നതാണ് യാഥാര്‍ഥ്യം.

ജനാധിപത്യ രീതിയില്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയ ഒരു രാഷ്ട്രത്തലവനെയും അനുയായികളെയും അധോലോക ശക്തികളുടെയും അധാര്‍മ്മിക ശക്തികളുടെയും സഹായത്തോടെ തുറുങ്കിലടച്ചവരും, തൂക്കിലേറ്റിയവരും ധര്‍മ്മ പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നതിലും വലിയ തമാശയുണ്ടാകുമോ? സയണിസ്റ്റ് കൂട്ട് കെട്ടിന്റെ ദുഷ്‌കരങ്ങളാല്‍ അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കരുതെന്നും അഭയം നല്‍കരുതെന്നുമാണ് ഒന്നാമത്തെ കല്‍പന. ആഗോള ഭീമന്മാരുടെയും അറബ് ഇസ്‌ലാം വിരുദ്ധ പ്രഭൃതികളുടെയും ഗൂഡാലോചനയില്‍ പിറവിയെടുത്ത ജൂത രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിയും തൊഴിയുമേറ്റ് കേഴുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി ആത്മത്യാഗം ചെയ്യുന്ന സംഘത്തെ എഴുതിത്തള്ളണമെന്നതാണ് മറ്റൊരു കല്‍പന. ഡോക്ടര്‍ യൂസുഫുല്‍ ഖറദാവി അടക്കമുള്ള ഖത്തറിലുള്ള പതിനെട്ടോളം പേര്‍ പുതിയ ഭീകരപ്പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വാര്‍ത്ത. പ്രസിദ്ധങ്ങളായ ധര്‍മ്മ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ബ്ലാക് ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭീകരവാദ തീവ്രവാദത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനും പ്രഹരിക്കാനും പടുത്തുയര്‍ത്തപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ തന്നെ വലിയ സൈനികത്താവളമുള്ള രാജ്യത്തോടാണ് ഈ പരാക്രമങ്ങള്‍ എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി.എന്‍.എന്‍ ചാനലിനനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില്‍ വളരെ കൃത്യമായ മറുപടി ഖത്തര്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. തിവ്രവാദത്തെയും ഭീകര വാദത്തെയും ഖത്തര്‍ അംഗീകരിക്കുകയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ബ്രദര്‍ഹുഡ് തീവ്രവാദ ഭികരവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങിനെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. മാനുഷികമായ പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അത് നല്‍കുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിലപാടാണ്. ഭൂമി ശാസ്ത്രപരമായി ഇറാന്‍ അയല്‍ക്കാരാണ്. അയല്‍ക്കാരോടുള്ള ബന്ധവും സമീപനവും എങ്ങിനെ വേണമെന്നത് അതതു രാജ്യത്തിന്റെ നയനിലപാടില്‍ അധിഷ്ടിതമായിരിക്കും.

ദീനും ദുനിയാവും രണ്ടാക്കി വിഭജിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തെ കാതങ്ങള്‍ക്കകലെ നിര്‍ത്തിയ നവോഥാന വേഷം കെട്ടുകാരുടെ പിന്മുറക്കാര്‍ പടര്‍ന്നു പന്തലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഇളം തലമുറയിലെ രാഷ്ട്രീയമല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയം അഥവാ അരാഷ്ട്രീയ വാദത്തിന്റെ ബലിയാടുകളാണ് ഇസ്‌ലാമിന്റെ വിലാസത്തില്‍ ഉറഞ്ഞാടുന്ന ദുര്‍ഭൂതങ്ങളിലധികവും. അറിയപ്പെടുന്നവരും അല്ലാത്തവരുമായ ഈ സംഘങ്ങളില്‍ തീവ്രവാദികളും ഭീകരവാദികളും ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത രണ്ടും കെട്ടവരും ഉണ്ടാകാം.

ഇന്ത്യന്‍ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലും ആഫ്രിക്കന്‍ ഭൂഖണ്ഡത്തിലും ഇതര പ്രദേശങ്ങളിലും സാത്വികരായ പ്രബോധകരാല്‍ പ്രസരിക്കപ്പെട്ട സമഗ്രമായ ഇസ്‌ലാമിക ദര്‍ശനത്തിന്റെ വക്താക്കള്‍ ഭീകരവാദത്തിനോ തിവ്രവാദത്തിനോ അടിമപ്പെടുകയില്ല. വായനയുടെ ലോകത്ത് അതിസമ്പന്നമായ ആശയാദര്‍ശങ്ങളുളവര്‍ക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല. ആയുധമെടുക്കാത്തവരെ ആയുധമണിയിക്കാനുള്ള അതിസാമര്‍ഥ്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നു സംശയിക്കാന്‍ ന്യായങ്ങളുണ്ട്.

മുല്ലപ്പൂക്കള്‍ ഇനിയും വിരിയേണ്ടതുണ്ട്. അധികാരികള്‍ അവരുടെ കായിക ബലം പ്രകടിപ്പിച്ച് പേടിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും മേഖലയാകെ വസന്തം വിടരാനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഈ കാര്‍മേഘങ്ങള്‍ പെയ്‌തൊഴിയുന്നതോടെ ഭൂമി വീണ്ടും പുഷ്പിണിയായേക്കും. ഇസ്‌ലാമിന്റെ സമഗ്രതയെക്കുറിച്ച് പരിഹാസച്ചുവയോടെ സംസാരിച്ചിരുന്ന മഹാ ഭൂരിപക്ഷം വിശ്വാസി സമൂഹവും തങ്ങളുടെ സ്വരം മാറ്റിയതും ഒരു നിസ്സാര കാര്യമായി ഗണിക്കാനാവില്ല. പ്രത്യക്ഷ വിപ്ലവത്തിന്റെ വിജയ പരാജയങ്ങളെ വിലയിരുത്തി ചില തിരിച്ചടികള്‍ കണ്ട് സ്തംഭിച്ച് നില്‍ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മനസ്സുകള്‍ പാകപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല്‍ അനുകൂല കാലാവസ്ഥയില്‍ വസന്തം പൂവണിയുക തന്നെ ചെയ്യും.

വിശ്വാസികളുടെ പൊതുബോധം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ ജിവിത ഗന്ധിയും സമഗ്രഹവുമായ ദര്‍ശനമായി അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതേ സമയം ഇതിനെ പ്രായോഗിക തലത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില്‍ ആശങ്കപ്പെട്ടു നില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മതവും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയും വിശ്വാസികളും എന്നതിനു പകരം. മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള ഒരു ദര്‍ശനവും അതിന്റെ പ്രായോഗിക ഭൂമികയും മനുഷ്യരും എന്ന പരികല്‍പനയെ വിശ്വാസി അവിശ്വാസി പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ ബോധത്തിലേക്കും ബോധ്യത്തിലേക്കും സര്‍ഗാത്മകമായി പരിവേശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്നുള്ള ഒരുക്കം എന്ന നിലയില്‍ ഒരു വീണ്ടു വിചാരത്തിനു സമയമായിരിക്കുന്നു.

നിരീശ്വരന്മാര്‍, സാമ്പത്തിക പൂജകര്‍, വര്‍ണ്ണ വെറിയന്മാരും വംശീയ വാദികളും തുടങ്ങി എത്രയെത്ര നിര്‍മ്മിത പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വക്താക്കള്‍ മാന്യതയുടെ കപട മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞു ഉറഞ്ഞാടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഇസ്‌ലാമിന്റെ വിശുദ്ധ സമരത്തെ തടയിടാന്‍ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികള്‍ ഖാദിയാനിസം അവതരിപ്പിച്ച പോലെ ഇസ്‌ലാമിലെ രാഷ്ട്ര വിഭാവനയെ ചിത്ര വധം ചെയ്യാന്‍ ഒരു ഖലീഫയെത്തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശത്രുക്കളുടെ രഹസ്യ അജണ്ടകള്‍ എന്നു പറയപ്പെടുന്നവയൊക്കെ പരസ്യമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ഫാഷിസം പോലും അവരുടെ മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ രഹസ്യ അജണ്ടകളെ നിര്‍ഭയം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നതും ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രത്യേകതയാണ്. എന്നാല്‍ ഇസ്‌ലാമിന്റെ വീക്ഷണം സൗമ്യമാണ് മാനുഷികവും.

തങ്ങളുടെ സ്വഛസുന്ദരമായ ജീവിത വ്യവഹാരങ്ങളും വിനോദങ്ങളും നിശ്ചലമാകുമെന്ന ഭയം, ജാതി മത ഭേതമേന്യ പൊതു സമൂഹത്തെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്നതും, ഇതര വിശ്വാസ ധാരകള്‍ക്ക് കടിഞ്ഞാണിടപ്പെടുമെന്ന കൃത്രിമ ഭീതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും, ഈ ദര്‍ശന മാഹാത്മ്യം പ്രായോഗികമായി എവ്വിധം ഉരുത്തിരിയും എന്ന വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ ആശങ്കയും പൊതു സമൂഹത്തെ ഗ്രസിപ്പിക്കാന്‍ ലോക മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചതിന്റെ പിന്‍ബലവുമായിരിക്കാം നൈല്‍നദിയുടെ കരയില്‍ പന്തലിക്കാനിരുന്ന അരിമുല്ലക്കാടുകള്‍ വാടിപ്പോകന്നതിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാന ഘടകങ്ങള്‍. ഇത്തരം യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളെ ദീര്‍ഘ വീക്ഷണം ചെയ്യാന്‍ അങ്കാറക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് അവരുടെ വിജയ രഹസ്യവും.

ആര്‍ക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ അജണ്ടയുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രപഞ്ച നാഥന്റെ അജണ്ട പൂര്‍ത്തീകരിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. അവിശ്വാസികള്‍ക്കും അക്രമികള്‍ക്കും അതെത്ര അരോചകമാണെങ്കിലും. ഇതിന്റെ പ്രസാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്റെ ഭാഗധേയത്വം എന്താണ് എന്നായിരിക്കണം ഓരോ വിശ്വാസിയുടേയും മനോഗതം. ലോകം മുഴുവന്‍ വരണ്ടുണങ്ങി ദാഹജലത്തിനു നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോള്‍ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനെന്ന നീരുറവയെ ഒഴുകാതിരിക്കാന്‍ അണകെട്ടി നിര്‍ത്തുകയല്ല. സ്വഛമായ അതിന്റെ പ്രയാണത്തിനു വഴിവെട്ടുകയാണ് ഇസ്‌ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍. ഈ നദിക്കരയില്‍ വലിയ വലിയ വൃക്ഷത്തലപ്പുകള്‍ ആകാശത്തേക്ക് ചില്ലകളും ശാഖകളുമായി വളര്‍ന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഈ മരം സകല മനുഷ്യര്‍ക്കും ജീവ ജാലങ്ങള്‍ക്കും പ്രതീക്ഷയായിരിക്കും. ഈ തണലില്‍ വിശ്രമിക്കാന്‍. ഇതിന്റെ ചില്ലയിലൊരു കൂടൊരുക്കാന്‍. ഈ മരത്തിലെ കായ്കനികള്‍ പറിക്കാനും ഭുജിക്കാനും.
ഇസ്‌ലാം ഓണ്‍ ലൈവിനുവേണ്ടി

ആത്മാനുരാഗം

ഒരിക്കല്‍ ഒരു സ്‌ത്രി തന്റെ പ്രിയതമനോട്‌ തന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ വിവാഹ സത്‌കാരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു.എന്നാല്‍ ആവശ്യം നിരാകരിക്കപ്പെട്ടു.കൂട്ടുകാരിയുടെ വിവാഹാഘോഷത്തില്‍ ചേരാന്‍ കഴിയാത്തതില്‍ തന്റെ സഹധര്‍‌മ്മിണിയ്‌ക്ക്‌ പ്രയാസമുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ പ്രിയന്‍,ഒടുവില്‍ നിബന്ധനയോടെ സമ്മതം കൊടുത്തു.താന്‍ കത്തിച്ചു നല്‍കുന്ന മെഴുകു തിരി കെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നതായിരുന്നു അയാളുടെ നിബന്ധന.മാത്രമല്ല ഈ തിരി അണഞ്ഞാല്‍ വിവാഹബന്ധം വിഛേദിക്കപ്പെടുമെന്നും അയാള്‍ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.എന്തു നിബന്ധനയാണെങ്കിലും സ്‌നേഹിതയുടെ ആഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അവള്‍ ഒരുങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടു.

ആഘോഷം കഴിഞ്ഞ്‌ തിരിച്ചെത്തിയ പ്രിയതമയോട്‌ അയള്‍ പലതും തിരക്കി.ആഘോഷത്തെക്കുറിച്ചും,വിരുന്നിനെക്കുറിച്ചും,വിരുന്നുകാരെക്കുറിച്ചും,വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും തുടങ്ങി പലതും. ഒന്നിനും കൃത്യമായി മറുപടി നല്‍‌കാന്‍ അവള്‍‌ക്കായില്ല.കെടാതെ സൂക്ഷിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട മെഴുകു തിരിയിലായിരുന്നു ശ്രദ്ധ മുഴുവന്‍.മുറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കേണ്ട ഇണ തുണ ബന്ധത്തിലും.അതിനാല്‍ മറ്റൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ തനിക്കായില്ലെന്നു അവള്‍ വിശദീകരിച്ചു. 

മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ ആത്മാനുരാഗത്തോടെ ഒന്നില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ചുറ്റുപാടുകളില്‍ എന്തു തന്നെ നടന്നാലും ഒന്നും കാണാന്‍ കഴിയില്ല.ഈമാനെന്ന നെയ്‌തിരി കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റാന്‍ ദൈവത്തോടുള്ള അതിരറ്റ അനുരാഗവും അവന്റെ ശാസനകളും ഉള്ളില്‍ സജീവമായിരിക്കണം.ഏറെ ജാഗ്രതയോടെ സര്‍വ്വലോക പരിപാലകനെക്കുറിച്ചുള്ള  വിചാരം സൂക്ഷിക്കാന്‍ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാന്‍ ഈ റമദാന്‍ നമുക്ക്‌ ഉപകരിക്കുമാറാകട്ടെ.

നന്മയുടെ പ്രസാരകരും തിന്മയുടെ പ്രചാരകരും തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട മഹനീയമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ പടക്കളം തീര്‍ക്കപ്പെട്ട മഹിതമായ മാസമാണിത്.ഒരു കൊച്ചു സംഘം.ഭൗതികമായ കാഴ്‌ചപ്പാടില്‍ എല്ലാ അര്‍ഥത്തിലും ദുര്‍‌ബലര്‍,നിസ്സഹായര്‍,കായിക ബലത്തിലും കാര്യ ശേഷിയിലും തികച്ചും പരിതാപകരമായ കാലാവസ്ഥയില്‍ ചുരുക്കിക്കെട്ടപ്പെട്ടവര്‍.ഒടുവില്‍ പോരാട്ടം അതിന്റെ സകല രൗദ്രഭാവങ്ങളിലും അരങ്ങു തകര്‍‌ത്തു.ഒരു മഹാ സഖ്യത്തെ നിലം പരിശാക്കി നന്മയുടെ വാഹകര്‍ വിജയപ്പതാക പറപ്പിച്ച അത്യത്ഭുതകരമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ വിജയത്തിളക്കത്തിന്‌ ചരിത്രം സാക്ഷി.ഈ ചരിത്ര സാക്ഷ്യത്തെ മനസ്സില്‍ ഊതിക്കത്തിച്ച്‌ തങ്ങളുടെ ഈമാനിനെ പ്രശോഭിതമാക്കുക.അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.
മഞ്ഞിയില്‍

Thursday, June 8, 2017

വമ്പന്‍ ബിസിനസ്സ്‌ ഡീലിന്റെ പരിണിതി

ആകാശത്തു നിന്നും ഭൂമിയില്‍ നിന്നുമുള്ള എല്ലാ അര്‍ഥത്തിലുമുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുടേയും പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി മധ്യേഷ്യയെ വായിക്കുന്നവരുണ്ട്‌.ഇതില്‍ മണ്ണിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കാനും വിഹിതം വയ്‌ക്കാനും ശ്രമിക്കുകയും വിണ്ണിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കാതിരിക്കാനും അതിനോട്‌ അങ്കം കുറിക്കാനുമാണ്‌ ആഗോള വാച്ഡോഗുകള്‍ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌.

പൈശാചികത പല ഭാവത്തിലും എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പായിരുന്നിരിക്കണം ഐ.എസ് എന്ന ദുര്‍ഭൂതത്തിന്റെ എഴുന്നള്ളിപ്പ്. ഇതിന്റെ ഉറവിടവും യഥാര്‍ഥ പ്രായോജകരും ആരാണെന്നു ലോകവും ലോകരും തിരച്ചറിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തില്‍ പുതിയ ചില നാടകങ്ങള്‍ക്കുള്ള അരങ്ങൊരുക്കത്തിലാണ് അണിയറ ശില്‍പികള്‍. സംവിധായകന്റെ വിസില്‍ മുഴങ്ങുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയാണ് തിരശ്ശീലക്ക് പിന്നിലെ കാവലാളുകള്‍.

കഴിഞ്ഞ മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടുകളിലെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ മധേഷ്യയെ യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കോ യുദ്ധ സമാന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കോ വലിച്ചിഴക്കുകയായിരുന്നു എന്നു ബോധ്യപ്പെടും. പുതിയ ലോകക്രമ തമ്പ്രാക്കന്മാര്‍ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമ്പോള്‍ മധ്യേഷ്യയില്‍ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാക്കുക എന്ന ലളിതമായ കര്‍മ്മം അനുവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഇറാന്‍-പശ്ചിമേഷ്യാ യുദ്ധം. പശ്ചിമേഷ്യാ-ഇറാഖ് പോര്. അമേരിക്കന്‍ ഇറാഖ് നേര്‍ക്കു നേര്‍ പോരാട്ടം. വേള്‍ഡ് ട്രേഡ് സെന്റര്‍ വഴി അഫ്ഗാന്‍ ഓപറേഷന്‍. ഐ.എസ് പ്രഛന വേഷം. ഇതാ ഒടുവിലത്തേതിന്റെ തുടക്കം എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ ജി.സി.സി പ്രതിസന്ധി. ഓരോന്നും നടമാടിയ കാലത്തെ ലോക പൊലീസിന്റെ അവസ്ഥയായിരുന്നു മറ്റിടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥയെ തകിടം മറിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ എന്നു മനസ്സിലാകും. എന്നിട്ട് ഒരു ദശകത്തിനു ശേഷം ആത്മകഥകയെഴുതി കുമ്പസരിക്കും. അതും ഇരകള്‍ തന്നെ പണം കൊടുത്തു വായിച്ച് നെടുവീര്‍പ്പിടുകയും ചെയ്യും.

രാജ്യാന്തരത്തില്‍ ഏറെ തന്ത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈജിപ്തില്‍ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവത്തില്‍ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ ഉണ്ടായപ്പോള്‍ അറേബ്യന്‍ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു രാജ്യം അതിനെ സന്തോഷ പുര്‍വ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് ഒരു വലിയ പാതകമായിട്ടാണ് ആരോപിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ ഇതായിരിക്കാം ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ നര്‍മ്മം. ധീരമായ നിലപാടുകളുണ്ടാകുക. ഭീകര മുദ്ര ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കുക. ജനഹിതം മാനിക്കുക. വിവേകത്തോടെ മാത്രം പ്രതികരിക്കുക. അശരണരുടെ തണലാകുക. എന്നീ പാതകങ്ങള്‍ക്കാണത്രെ. പ്രദേശത്തിന്റെ മൊത്തം പരിപാലകര്‍ ഉപരോധം തീര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്.
ഈ അന്ത്യശാസനാ വിളമ്പരം ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്തത്. മധ്യേഷ്യയിലെ അര്‍ബുദമെന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണെന്നതിനാല്‍ വിവേകമുള്ളവര്‍ക്കൊക്കെ കാര്യം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ടുണ്ട്.

ഇഴജന്തുക്കളോ ക്ഷുദ്ര ജീവികളോ തല്ലിക്കൊല്ലപ്പെട്ടാല്‍ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ബഹളം പോലും ഒരു മനുഷ്യന്‍ അക്രമിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലൊ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലൊ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഭീകരവാദി അല്ലെങ്കില്‍ തീവ്രവാദി എന്നു പറയുക മാത്രം ചെയ്താല്‍ മതി. എത്ര മഹനീയ വ്യക്തിത്വത്തേയും തുറുങ്കിലടക്കാനും തൂക്കിലേറ്റാനും ഇതു തന്നെയാണ് കുറുക്കുവഴി. ഇത്തരം നീചവും നികൃഷ്ടവുമായ സമീപനങ്ങളില്‍ ധാര്‍മ്മികതയുടെ പക്ഷത്ത് നില്‍ക്കുന്നു എന്നതും ഈ കൊച്ചു രാജ്യത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള കരുക്കള്‍ നീക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും ഖേദകരം തന്നെ.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പോലും ഖത്തറിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ നിരുത്തരവാദപരമാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഏറെ ആശ്വാസദായകമത്രെ. വന്‍ശക്തികളുടെ അവിഹിത സന്താനമായ സയണിസ്റ്റ് രാജ്യത്തെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നവരല്ല മറിച്ച് പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് ഈ പരിസരത്തുണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന മിനിമം പരിപാടി വന്‍ ശക്തികളുടെ കാര്‍മ്മികത്വത്തില്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ അതിനു ഓശാന പാടുന്ന ലജ്ജാകരമായ സ്ഥിതി വിശേഷത്തിന് ലോകം സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു.
ലോകത്ത് പലപ്പോഴും ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളില്‍ പോലും വീഴ്ചകള്‍ വരാറുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളിലൂടെ അവയെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടാറുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ദൈവ വിശ്വാസികളായി കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹങ്ങളില്‍ നടമാടുന്നത്ര വേദനാജനകമായ സ്ഥിതി വിശേഷം മറ്റെവിടേയും ദര്‍ശിക്കാനാകുന്നില്ല. ഇതു തന്നെയായിരിക്കാം ഏറ്റവും ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയും. ആഫ്രിക്കന്‍ മധ്യേഷ്യന്‍ ആസിയാന്‍ രാജ്യങ്ങളിലും സ്ഥിതിയില്‍ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. വിശ്വാസത്തെ കേവലാലങ്കാരമാക്കിയതായിരിക്കാം ഇത്തരം നീതി നിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് പ്രചോദനം.

സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ അധിപന്മാര്‍ തിരിച്ചു പോകുമ്പോള്‍ ഓരോ പ്രദേശത്തിനും രാജ്യത്തിനും പരിഹരിക്കാന്‍ പ്രയാസമാകും വിധത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കുരുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടാണ് പടിയിറങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ളതെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാവുന്ന സത്യമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കവും, ഇറാന്‍-ഗള്‍ഫ് തര്‍ക്കങ്ങളും ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കങ്ങളും ഫലസ്തീന്‍ പ്രശ്‌നവും ഒക്കെ പെട്ടെന്നു ഗ്രഹിക്കാവുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും ഈ നൂറ്റാണ്ടിലൊ അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിലൊ പരിഹരിക്കപ്പെടാന്‍ പോകുന്നില്ലെന്നതും ഒരു സത്യമാണ്.
ലോകത്തുള്ള ഓരോ പ്രതിസന്ധിയും എടുത്തു പരിശോധിച്ചാല്‍ തങ്ങളുടെ ന്യായവാദങ്ങളില്‍ ഓരോരുത്തരും ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നത് കാണാം. രാജ്യാന്തര ഗാത്രത്തില്‍ പടര്‍ന്നു പിടിച്ച ഇത്തരം ശാഠ്യങ്ങളില്‍ അയവു വരിക തന്നെ വേണം. ഇവ്വിധം അസ്ഥിരമായ രാജ്യാന്തര രാഷ്ടീയ അധര വ്യായാമങ്ങള്‍ മാറ്റി നിര്‍ത്തി ഒരു പുതിയ പ്രക്രിയയിലൂടെ പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിനു ശ്രമിക്കാന്‍ ഉത്തമരായ സമൂഹത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ട്. ഓരോ രാജ്യത്തേയും മത സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലെ പ്രമുഖര്‍ മുഖാമുഖം ഇരുന്ന് അതതു പ്രദേശത്തെ ഊരാ കുരുക്കുകള്‍ അഴിക്കുക തന്നെ വേണം. ഒരു വക മുന്‍ധാരണയും ഇല്ലാതെയുള്ള തുറന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ ഇവ്വിഷയത്തില്‍ നടക്കണം. മാനവിക മാനുഷിക പരിഗണനകള്‍ക്കപ്പുറമുള്ള പ്രദേശിക  ദേശീയ അന്തര്‍ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ അജണ്ടയിലുണ്ടാവരുത്.

സാന്ദര്‍ഭികമായി ഒരു ചോദ്യം പങ്കു വെയ്ക്കാം. കുറ്റാന്വേഷണ സംവിധാനത്തിലെ പ്രഥമ ചോദ്യം ഈ കൃത്യത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താവ് ആരാണ്? ലോകത്ത് കാലാകാലങ്ങളായി പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീകര തീവ്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി അനുമാനിക്കാന്‍ പോലും കഴിയാത്തത്ര കോടാനു കോടികളുടെ ആയുധ കച്ചവടത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ആരെന്ന ചോദ്യത്തെ ലോകം ഒറ്റകെട്ടായി ഉന്നയിക്കാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് ഇരുട്ടില്‍ തപ്പാം.

ഈയിടെ നടത്തപ്പെട്ട വമ്പന്‍ ബിസിനസ്സ് ഡീലിന്റെ ആഘോഷപ്പൂത്തിരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാന്‍ പൈശാചിക ശക്തികള്‍ ശ്വാസമടക്കി കാത്തിരിക്കുമ്പോള്‍, എല്ലാം ഉടയ തമ്പുരാനില്‍ ഭരമേല്‍പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാര്‍ഥനാ നിരതരാവാം.
ഇസ്‌ലാം ഓണ്‍‌ലൈവിനുവേണ്ടി