Friday, July 13, 2018

അമിതമായാല്‍ അമൃതും വിഷം

ഓരോ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടവും പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ അതതു കാലത്തെ ജനസ്വാധീനമുള്ളവയില്‍ ഏറ്റവും മികച്ചത്‌ പ്രവാചകന്മാരും പ്രബോധകന്മാരും അനുയായികളും സമൂഹവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നു കാണാം.അക്കാലത്തെ ജീവിത വിഭവങ്ങളിലെ എല്ലാ മേത്തരം സംവിധാനങ്ങളും സാമ്പത്തിക സ്‌ഥിതിയനുസരിച്ച്‌ സ്വന്തമാക്കുന്നതില്‍ വിലക്കുകളുണ്ടായിട്ടില്ല.എന്നാല്‍ ഒന്നിലും അതിരു കവിയുമായിരുന്നില്ല.പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളിലായാലും,കലാകായികങ്ങളിലായാലും,മേത്തരം വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇതു തന്നെയായിരുന്നു സ്ഥിതി.അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലും അതിനു ശേഷവും കായികവും കലാപരവുമായ പരിപാടികളില്‍ അക്കാലങ്ങളില്‍ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും താളത്തിനൊത്ത്‌ പാട്ടു പാടുകയും, ചെയ്‌തിരുന്നു.എന്നാല്‍ വിശ്വാസികള്‍‌ക്കിടയില്‍ എല്ലാറ്റിനുമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സന്തുലിതത്വം.

കാലം വീണ്ടും കറങ്ങി.ജിവിത വിഭവങ്ങളിലെ മേത്തരമൊക്കെ കാലത്തിന്റെ തേട്ടമനുസരിച്ച്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ പിശുക്ക്‌ കാണിക്കാത്തവരാണ്‌ വിശ്വാസി സമൂഹം.വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങളിലും അതുപോലെ മാറ്റം പ്രകടം.

അനുവദനീയം,നിഷിദ്ധം എന്നിങ്ങനെ ഖണ്ഡിതമായി തരം തിരിച്ച കാര്യങ്ങളില്‍ വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍ ഉള്‍‌പെടുന്നില്ലെന്നതും യാഥാര്‍‌ഥ്യം.എന്നിട്ടും നല്ലൊരു ശതമാനം വിശ്വാസികളിലും വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ എന്തോ ഒരു ദുരൂഹതയുടെ പുക പടലം ദൃശ്യം.ഒരു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ പോലും ഈ ആശങ്കയില്‍ നിന്നും മുക്തരല്ലെന്നതും സത്യം.

കേരളീയ സാഹചര്യം പരിശോധിച്ചാല്‍ മാപ്പിളപ്പാട്ടെന്ന ഒരു സം‌ഗീത ശാഖതന്നെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനിടയില്‍ പ്രചാരം നേടി.വായ്‌പാട്ടായും,വിവിധ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയും അത്‌ ആലപിച്ചു പോന്നു.ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യപാദങ്ങളിലാണ്‌ അന്ത്യപ്രവാചകന്റെ പ്രവാചക ദൌത്യം ആരംഭിക്കുന്നത്‌ ഏകദേശം അതേകാലയളവില്‍ തന്നെ സത്യ സന്ദേശം കേരളക്കരയിലും തുടക്കം കുറിച്ചുവെന്നാണ്‌ ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത്‌.മലയാളം കേവല സംസാര ഭാഷ മാത്രമായിരുന്ന കാലത്ത്‌ അറബി മലയാളത്തിലായിരുന്നു ആശയ വിനിമയങ്ങളും വേദോപദേശ പാഠങ്ങളും പഠനങ്ങളും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത്‌.സത്യ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ച്‌ അറബി അക്ഷരമാലകള്‍ അഭ്യസിച്ച ആളുകള്‍ക്ക്‌ മാത്രമേ ഇത്തരം കയ്യെഴുത്തുകള്‍  പ്രാപ്യമായിരുന്നുള്ളൂ.കേവലം മതമൂല്യങ്ങള്‍ക്കപ്പുറമുള്ള പൊതു വിഷയങ്ങള്‍ ഒട്ടേറെ അറബി മലയാളത്തില്‍ വിരചിതമായിട്ടുണ്ട്.

പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്‌ 1772 മലയാളത്തിന്‌ ലിപിയുണ്ടാകുന്നതും മുദ്രണം തുടങ്ങുന്നതും എന്നാല്‍ അറബി മലയാളം മുദ്രണം ചെയ്‌തു തുടങ്ങിയത്‌ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നെന്നും 1884 ചരിത്രം പറയുന്നു.മലയാളം കേവലം സംസാര ഭാഷയായിരുന്ന കാലത്ത്‌ ഇസ്‌ലാമികാധ്യാപനങ്ങളും വിശ്വാസികള്‍ക്കിടയിലെ വ്യവഹാരഭാഷയായും അറബിമലയാളം സജീവമായിരുന്നു.മലയാളത്തിന്‌ തനതായ ലിപിയും മുദ്രയും രൂപം കൊണ്ടപ്പോഴും വിശ്വാസി സമൂഹം അറബിമലയാളത്തെ കയ്യൊഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.എന്നതും സ്‌മരണീയം.

കലയും കളിയും കവിതയും ചരിത്രവും സാമൂഹ്യാവബോധവും വിജ്ഞാന ശാഖകളും ഇതില്‍ പെടും. അഥവാ അറബി മലയാള സംസ്‌കാരം തന്നെ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നു.ഖിസ്സപാട്ടുകള്‍ എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ വിരചിതമായ ചരിത്ര ഗാനങ്ങളും നശീദകളായി ഖ്യാദിനേടിയ പ്രവാചക കീര്‍ത്തനങ്ങളും നസ്വീഹത്തുകളായി ഉല്ലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട സന്ദേശ ഗാനങ്ങളും ആസ്വാദന കലയില്‍ ഇന്നും പൂത്തുലഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളും അറബി മലയാളത്തെ ഏറെ സമ്പന്നമാക്കിയിരുന്നു.ഇതൊക്കെ ആലപിക്കാന്‍ അതതു കാലത്തെ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

സംഗീതത്തെയും അതിന്റെ സാങ്കേതികതകളേയും കുറിച്ചുള്ള ഗൂഗിള്‍ മറുപടികള്‍ കേട്ട്‌ അന്തം വിടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും സാന്ദര്‍‌ഭികമായി സുചിപ്പിക്കട്ടെ.കന്നു കാലികള്‍ക്ക്‌ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന കുഴിതാളിയെക്കുറിച്ച്‌ ഗൂഗിളില്‍ ചോദിച്ചാല്‍ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമായിരിയ്‌ക്കും.'പോര്‍ക്കുകളുടെ വളര്‍‌ത്തു ശാലകളില്‍ അവര്‍‌ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മണ്‍‌ പാത്രം എന്നായിരിക്കും മറുപടി.ഇതു പോലെയുള്ള അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന നിര്‍വചനങ്ങളാല്‍ ഗൂഗിള്‍ സമ്പന്നമാണ്‌.

എന്റെ പഠന നിരീക്ഷണത്തില്‍ ലഗ്‌വുല്‍ ഹദീഥ്‌ (അഥവാ ദൈവ സ്‌മരണയില്‍ നിന്നും തെറ്റിച്ചു കളയും വിധമുള്ള വിനോദങ്ങള്‍)ഇതില്‍ നിന്നും വിട്ടു നില്‍‌ക്കണം എന്നത്‌ നിര്‍ബന്ധമാണ്‌.നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തെ അടിച്ചേല്‍‌പിക്കുന്ന രീതി ഗുണം ചെയ്യുകയും ഇല്ല.ലഗ്‌വുല്‍ ഹദീഥ്‌ എന്നാല്‍ സം‌ഗീതം എന്ന്‌ തര്‍‌ജ്ജുമ ചെയ്‌തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കുറിപ്പുകളും നുറുങ്ങുകളും ഒരു വീക്ഷണത്തെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നവയാണെന്നാണ്‌ എന്റെ അറിവ്‌.അനുവദിക്കപ്പെട്ടത്‌-പെടാത്തത്‌ എന്ന പട്ടികയില്‍ ഗാന വിനോദങ്ങള്‍ ഉള്‍‌പെട്ടതായി തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ല.ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ട്‌.ദൈവ മാര്‍‌ഗത്തില്‍ നിന്നും സ്‌മരണയില്‍ നിന്നും തെറ്റിച്ചു കളയുമെന്നു ഭയമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ അത്‌ എന്തു തന്നെ ആയാലും കളിയായാലും ചിരിയായാലും പാട്ടായാലും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം.സൂക്ഷ്‌മത പുലര്‍‌ത്തണം.ലഹരിയും നൃത്തവും വേശ്യാ വൃത്തിയും സംഗീതവും അത്‌ മറ്റൊരു ലോകമാണ്‌.

മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയെയും നൈസര്‍ഗിക വാസനകളെയും അംഗീകരിക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇസ്‌ലാമില്‍ സംഗീതം നിഷിദ്ധമാണെന്നു പറയുന്നത് എത്ര കണ്ട് ശരിയാണ്?എന്ന ചോദ്യത്തിന്‌ ഒരു പണ്ഡിതന്‍ നല്‍‌കിയ മറുപടിയുടെ ഭാഗിക രൂപം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

കര്‍ണാനന്ദകരമായ ശബ്ദങ്ങളും നയന മോഹനമായ ദൃശ്യങ്ങളും സുഗന്ധപൂരിതമായ വാസനകളും ആസ്വദിക്കുക മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിപരമായ സ്വഭാവമാണ്. ഇവ പരിധി ലംഘിക്കുകയോ, അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ മാത്രമേ ഇസ്‌ലാം അതില്‍ ഇടപെടുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏതൊരു കാര്യവും അടിസ്ഥാനപരമായി അനുവദനീയം (ഇബാഹത്ത്) ആണെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാര്‍ അംഗീകരിച്ച തത്ത്വം. അവ നിഷിദ്ധമാകണമെങ്കില്‍ പ്രത്യേകം തെളിവുകള്‍ വേണം.

ഗാനാലാപനം (ഗിനാഅ്), സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയെകുറിച്ച് പണ്ടു മുതല്‍ക്കേ പണ്ഡിത വൃത്തത്തില്‍ വ്യത്യസ്താഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അവ നിഷിദ്ധമാണെന്ന് കണ്ണടച്ച് പറയുന്നവരും അവക്കു നേരെ ഉദാരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരും അവരിലുണ്ട്. സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചും അല്ലാതെയുമുള്ള എല്ലാതരം ഗാനാലാപനവും നിഷിദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞവരും, സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗാനാലാപനമേ നിഷിദ്ധമുള്ളൂ, അല്ലാത്തവ അനുവദനീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞവരും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഗാനങ്ങളും സംഗീതോപകരണങ്ങളും കേവലം മാധ്യമങ്ങള്‍ മാത്രമാണെന്നും അവ ഏത് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ചാണ് അനുവദനീയവും നിഷിദ്ധവുമാകുന്നത് എന്ന വീക്ഷണക്കാരും ഉണ്ട്. അതാണ് ശരിയായ നിലപാടും.

അതേ സമയം, അമിതമായാല്‍ അമൃതും വിഷമാണല്ലോ. സദാസമയം അലസരും വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെയും സംഗീതത്തിന്റെയും അഡിക്റ്റുകളുമായ ഒരു തലമുറയെ ഇസ്‌ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സുദിനങ്ങള്‍, ആഘോഷാവസരങ്ങള്‍, കല്യാണം പോലുള്ള സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും റിലാക്‌സ് ആവശ്യമായ വേളകളിലുമെല്ലാം മിതമായ തോതിലുള്ള സംഗീതവും ഗാനങ്ങളും ആകാവുന്നതാണ്. പ്രവാചകന്റെയും അനുചരന്മാരുടെയും ചര്യ അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു സംഭവം കാണുക: ആമിറുബ്‌നു സഅദില്‍നിന്ന് നിവേദനം. ഖറദത്തുബ്‌നു കഅ്ബ്, അബൂ സഊദ് അല്‍ അന്‍സ്വാരി എന്നിവരുടെ അടുക്കല്‍ ഞാനൊരു വിവാഹ ചടങ്ങിനെത്തി. അവിടെ പെണ്‍കുട്ടികളിരുന്ന് ഗാനമാലപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രവാചകന്റെ സഖാക്കളും ബദ്‌റില്‍ പങ്കടുത്തവരുമായ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാന്‍ ചോദിച്ചു. അപ്പോള്‍ അവരുടെ പ്രതികരണം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: താങ്കള്‍ക്ക് വേണമെങ്കില്‍ ഇവിടെയിരുന്ന് പാട്ടു കേട്ടോളൂ. അല്ലെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് പോകാം. കല്യാണാവസരത്തില്‍ ഇത്തരം വിനോദം അനുവദനീയമാണ് (ഹാകിം, നസാഈ).
{IslamOnlive}

അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുന്ന സം‌ഗീത ആഭാസത്തിലേയ്‌ക്ക്‌ നയിക്കാത്തതിനെ പറഞ്ഞ്‌ പൊലിപ്പിക്കാതിരിക്കലാണ്‌ ഭം‌ഗി.തികച്ചും ഗുണകാം‌ക്ഷമാത്രമേ ഈ വിശദീകരണത്തിലൂടെ ഉദ്ധേശിക്കുന്നുള്ളൂ.പ്രാര്‍‌ഥനാ പൂര്‍‌വ്വം.

13.07.2018

Thursday, June 14, 2018

ഗൃഹാതുരമായ വസന്തം

ഒരു വസന്തം ഇതാ പെയ്‌തൊഴിയുകയാണ്‌.നന്മയുടെ പൂക്കള്‍ വിരിയിച്ച് മധുചുരത്തി മണം പരത്തി ഗൃഹാതുരമായ ഓര്‍‌മ്മകള്‍ ബാക്കിയാക്കി പടിയിറങ്ങുകയാണ്‌.

മാനുഷികമായ സകല ചാപല്യങ്ങളുടെയും നര്‍‌മ്മവും മര്‍‌മ്മവും അതിനെ ജയിച്ചടക്കുന്ന ഇച്ഛാശക്തിയും സര്‍‌ഗാത്മകമായി സാധിച്ചെടുത്ത അനര്‍‌ഘ നിമിഷങ്ങള്‍.അതിനെ സമ്പന്നമാക്കിയ ധര്‍‌മ്മ ബോധം.എല്ലാ അര്‍‌ഥത്തിലും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പുതു ജന്മം.

ഈ വസന്തം നമുക്ക്‌ നല്‍‌കിയ പാഠങ്ങളില്‍ തിളങ്ങി നില്‍ക്കുന്നത് റമദാനിന്റെ മാനവിക മാനുഷിക സന്ദേശങ്ങളാണ്‌.അഥവ ആത്മീയതയ്‌ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആത്മീയതയല്ല മാനുഷികതയെ പുഷ്‌കലമാക്കാനുള്ള ആത്മീയതാണ്‌ ഇസ്‌ലാമിന്റെ വിഭാവന.അബ്രഹാം പ്രവാചകന്റെ പ്രാര്‍ഥനയില്‍ വിശ്വാസികള്‍ എന്ന്‌ മാത്രം പരാമര്‍‌ശിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അല്ല അവിശ്വാസികള്‍‌ക്കും എന്ന്‌ ദൈവം തിരുത്തുന്നത് മനസ്സിരുത്തി വായിക്കാതെ പോകരുത്.

തോന്നിയതു പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള മൃഗീയതയെയാണ്‌ ഇന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന പദം കൊണ്ട്‌ വലിയ ശതമാനം പേരും അര്‍‌ഥമാക്കുന്നത്.അതു കൊണ്ട്‌ തന്നെയാണ്‌ പടിഞ്ഞാറന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ ഏറെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇടം പിടിക്കുന്നതും.അക്ഷരാര്‍‌ഥത്തില്‍ കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്യം അവിടെയൊന്നും ഇല്ല.രാഷ്‌ട്രീയമായും സാം‌സ്‌കാരികമായും സ്വതന്ത്ര ചിന്ത വളരുന്നില്ല എന്ന പരമാര്‍‌ഥത്തെ സമ്മദിക്കാതിരിക്കലാകാം അവരെ ഭരിക്കുന്നതും ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതും.സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരില്‍ അന്യരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുകയില്ലെന്നതത്രെ ഇസ്‌ലാമികമായ പാഠവും വീക്ഷണവും.അതുപോലെ ആത്മീയതയും ഭൗതീകതയും പരസ്‌പര പൂരകമാണെന്ന നിരീക്ഷണമായിരിക്കണം ഈ ദര്‍‌ശനത്തിന്റെ സൗന്ദര്യ ഭാവം.

ദാര്‍‌ശനികമായി ഭൗതികതയും ആത്മീയതയും രണ്ടല്ല എന്നു സമര്‍‌ഥിക്കുമ്പോഴും.പ്രായോഗിക തലത്തില്‍ രണ്ടിനേയും രണ്ട്‌ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തില്‍ നിര്‍‌ധാരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്‌.വര്‍‌ത്തമാന കാലത്ത് ഇത്തരം ദാര്‍‌ശനിക മഹത്വത്തെ പ്രശോഭിപ്പിക്കുന്ന സാധ്യതകളുടെ സാധുതകളിലേയ്‌ക്ക്‌ സര്‍‌ഗാത്മകമായ ചിന്തകള്‍ ജനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതും ആശ്വാസ ദായകമത്രെ.ആദര്‍‌ശ വെട്ടം കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം നെഞ്ചേറ്റുന്ന പോലെ അതിന്റെ വിമോചന മന്ത്രവും ദര്‍‌ശന മാഹാത്മ്യവും ഉദ്‌ഘോഷിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കണം. തെളിച്ചു പറഞ്ഞാല്‍ ഖുര്‍‌ആനിക ദര്‍‌ശനത്തിന്റെ പ്രായോജകരും ഗുണഭോക്താക്കളും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യ രാശിയാണെന്ന വിഭാവനയെ പ്രഫുല്ലമാക്കാന്‍ അതിന്റെ അക്ഷരാര്‍‌ഥത്തിലുള്ള ആത്മീയസത്ത അറിഞ്ഞവര്‍‌ക്ക്‌ ബാധ്യതയുണ്ട്‌.

കേവല മത ഗ്രന്ഥം എന്ന മൂഢ ധാരണയില്‍ നിന്നും ജീവിത ഗന്ധിയായ ദര്‍‌ശനം എന്ന്‌ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച്‌ വിശ്വാസികളുടെ പൊതു ബോധത്തില്‍ സാധിച്ചെടുത്തത്‌ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ശ്രമ ഫലമാണ്‌.ഇതു പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച്‌ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ ബോധമണ്ഢലത്തെ തിരുത്താനുള്ള അതി സാഹസികമായ ഉദ്യമങ്ങള്‍ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്‌.

വസന്തം ആദ്യം പൂത്തുലയേണ്ടത്‌ സുമനസ്സുകളിലാണ്‌.സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടേയും ധ്വജ വാഹകരാകാന്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകുകയും അതിന്റെ പ്രസാരണം സമൂഹത്തില്‍ ബോധപൂര്‍‌വം പടര്‍‌ത്തുകയും വേണം.

പ്രസ്‌തുത ദര്‍‌ശന മാഹാത്മ്യത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനും പ്രസരിപ്പിക്കാനും പുതിയ പിറയും പെരുന്നാളും പ്രചോദനമാകട്ടെ.ഹൃദ്യമായ പെരുന്നാള്‍ സന്തോഷങ്ങള്‍ നേര്‍‌ന്നു കൊണ്ട്‌....

മീഡിയ പ്ലസിനു വേണ്ടി..
14.06.2018

Tuesday, May 15, 2018

റമദാനില്‍ ഇച്ഛാശക്തി സം‌ഭരിക്കുക

വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയം ഒരു കോട്ടയാണ്‌.അതിലെ വെളിച്ചം വിശുദ്ധ ഖുര്‍‌ആനാണ്‌.കോട്ടയുടെ ഉരുക്ക്‌ കവാടം ദൈവ സ്‌മരണയാണ്‌.പ്രസ്‌തുത കവാടം ദുര്‍ബലപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കോട്ടയില്‍ ഇരുള്‍ പരക്കും.ഇരുള്‍ പരന്നു കഴിഞ്ഞാല്‍ കോട്ടയുടെ പിന്‍ ഭാഗത്ത് തക്കം പാര്‍‌ത്തിരിക്കുന്ന പിശാചുക്കള്‍ കോട്ടയുടെ അകത്തേയ്‌ക്ക്‌ പ്രവേശിക്കും.ഈ പിശാചുക്കളെ കോട്ടക്കകത്ത്‌ നിന്നും ആട്ടിയകറ്റാന്‍ ഏറെ സാഹസപ്പെടേണ്ടി വരും.പ്രവാചകാധ്യാപനങ്ങളുടെ തെളിച്ചത്തില്‍ ഇമാം ഗസ്സാലി (റ)യുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഉപമയാണിത്.

ഏതൊരു കോട്ടയുടെയും പരമ പ്രധാനമായ ഭാഗം പ്രവേശന കവാടമാണ്‌.അതിന്റെ ഭദ്രതയുടെയും സുരക്ഷയുടെയും കാര്യവും, അവിടെ ജാഗ്രതയോടെ മിഴി നട്ടിരിക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതയും കൂടുതല്‍ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല.അതിനാല്‍ ദൈവ സ്‌മരണയാല്‍ സജീവമായ അവസ്ഥയില്‍ മാത്രമേ കോട്ടയുടെ സുരക്ഷിതത്വം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ.എങ്കിലേ പ്രകാശ പൂരിതമായ വര്‍‌ണ്ണാഭയാല്‍ അലങ്കൃതമായ മനോഹരമായ കോട്ട പൈശാചിക അധിനിവേശത്തിന്‌ സാധിക്കാത്ത വിധം സുരക്ഷിതമാകുകയുള്ളൂ.

വിശ്വാസി ദിനേന പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞകളെ പരീക്ഷണ വിധേയമാക്കുകയയാണ്‌ റമദാന്‍.അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങള്‍ പോലും ഒരു നിര്‍‌ണ്ണിത സമയത്ത്‌ നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ദൈവ കല്‍‌പന.അത്‌ ശിരസാ വഹിക്കുന്ന ആത്മാര്‍ഥയുള്ള നിഷ്‌കളങ്കനായ വിശ്വാസി.പ്രഭാതം മുതല്‍ പ്രദോഷം വരെ അന്നപാനീയങ്ങളും ഭോഗ സുഖങ്ങളും വെടിയുക എന്നതാണ്‌ കര്‍മ്മ ശാസ്‌ത്രപരമായ വിവക്ഷയില്‍ സാഇം.എന്നാല്‍ ഇവ്വിധമുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയിലൂടെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തുക വഴി ഗൗരവമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ പലതും ഏറ്റെടുക്കാന്‍ വിശ്വാസിയെ പ്രാപ്‌തനാക്കും.കേവലമായ വിശപ്പും ദാഹവും,രാത്രിയിലെ ഉറക്കം വെടിഞ്ഞ ഇതര ആരാധനാ കര്‍മ്മങ്ങളും എന്നതിലുപരി അകവും പുറവും സംശുദ്ധമാകുന്ന സംസ്‌കരണം വഴി മാത്രമേ വ്രതാനുഷ്‌ടാനത്തിന്റെ ആത്മീയമായ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനകൂ.എങ്കില്‍ മാത്രമേ തഖ്‌‌വ എന്ന അതി സൂക്ഷ്‌മതയെ ആര്‍ജ്ജിച്ചെടുക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ജാലൂത്തിനെതിരെ പുറപ്പെട്ട ത്വാലൂത്ത് സൈന്യത്തോട്‌ നദി മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോള്‍ ജലപാനം അരുതെന്ന്‌ വിലക്കിയതും,ഒരു കുമ്പിള്‍ മാത്രം കുടിക്കാന്‍ പിന്നീട് അനുവദിച്ചതും ഖുര്‍‌ആന്‍ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്‌.ഈ പരീക്ഷണത്തില്‍ 313 പേര്‍ മാത്രമായിരുന്നു ദൈവ കല്‍‌പന സ്വീകരിച്ചത് എന്നും ചരിത്രം പറയുന്നു.പ്രവാചക പ്രഭുവിന്റെ കാലത്ത് ബദറില്‍ അണി നിരന്നതും 313 പേര്‍ തന്നെയായിരുന്നു.ഒടുവില്‍ ജാലൂത്ത് വധിക്കപ്പെട്ടതും ഖുര്‍‌ആന്‍ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്‌.ദേഹേച്ഛയെ തോല്‍‌പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍‌ക്ക്‌ വിജയം വരിക്കാന്‍ സാധ്യമല്ലെന്ന പാഠം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.ദൈവഹിതത്താല്‍, വന്‍സൈന്യങ്ങളെ ചെറുസംഘങ്ങള്‍ ജയിച്ചടക്കിയ എത്രയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ക്ഷമയുള്ളവരുടെ കൂടെയാണല്ലോ അല്ലാഹു.ഭൗതിക സുഖാഢംബരങ്ങളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ദാഹവും മോഹവും സമൂഹങ്ങളെത്തന്നെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യും.

ഇച്ഛാ ശക്തിയുള്ള സുശക്തമായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പുനഃസൃഷ്‌ടിക്ക്‌ കാരണമായേക്കാവുന്ന പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ പൂര്‍‌ണ്ണാര്‍‌ഥത്തില്‍ ഉള്‍‌കൊള്ളാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളില്‍ ജാഗ്രതയുള്ളവരാകുക.ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.

സി.ഐ.സി ദോഹ സോണ്‍ അഹ്‌ലന്‍ റമദാന്‍ പരിപാടിയില്‍ യുവ പണ്ഡിതന്‍ ഫഖ്‌റുദ്ദീന്‍ അലി അഹമ്മദ്‌ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സം‌ഗ്രഹം.
15.05.2018

Saturday, April 7, 2018

കാവ്യാത്മകമായ സമീപനം

കാവ്യാത്മകമായ സമീപനം:-
ഈ ലോകവും അതിലെ ചരാചരങ്ങളും സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടതിനു പിന്നില്‍ ഒരു സ്രഷ്‌ടാവുണ്ടെന്ന്‌ ഈശ്വര വിശ്വാസികളായി അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു.പ്രകൃതിദത്തം,ലോകത്തെ ചുഴ്‌ന്നു നില്‍‌ക്കുന്ന ശക്തി വിശേഷം എന്നൊക്കെ നിരീശ്വരന്മാരെന്ന്‌ പറയപ്പെടുന്നവരും സങ്കല്‍‌പിക്കുന്നു.ഒരു വിധത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ നിരീശ്വര വാദം എന്നൊന്നില്ല എന്നതാണ്‌ യാഥാര്‍‌ഥ്യം.

പക്വതയില്ലാത്ത മനസ്സുകളുടെ തീരെ പാകം വരാത്ത താല്‍‌പര്യങ്ങളാകുന്ന 'ഇലാഹുകളാണ്‌' എല്ലാ മതാനുയായികള്‍‌ക്കിടയിലെയും വില്ലന്മാര്‍.ആരാലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാന്‍ ഒരുക്കമല്ലെന്ന ധാര്‍‌ഷ്‌ട്യമായിരിക്കണം നിരീശ്വരന്മാരിലെ ഇലാഹ്‌.ഒരു പ്രവാചകനും ഈശ്വരനുണ്ടെന്നു പ്രത്യേകം പഠിപ്പിക്കാന്‍ വന്നിട്ടില്ല.മറിച്ച്‌ ഒരു ഇലാഹും ഇല്ല.സാക്ഷാല്‍ സ്രഷ്‌ടാവല്ലാതെ എന്നായിരുന്നു പ്രഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്‌.അറബി ഭാഷയില്‍ ഈ പ്രയോഗം ഇങ്ങനെ:-ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്.ഒരു ഇലാഹും ഇല്ല.അല്ലാഹു അല്ലാതെ.അഥവാ അഭൗതികമോ ഭൗതികമോ ആയി തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു തമ്പുരാനും ഇല്ല.സ്രാഷ്‌ടവല്ലാതെ.ലോകത്തിന്‌ ഒരു സ്രഷ്‌ടാവുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലല്ല പ്രവാചകന്മാര്‍ കല്ലെറിയപ്പെട്ടത്.ഇലാഹുകളെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാഹ്വനം ചെയ്‌തതിനാലാണ്‌.സകല ഇലാഹുകളെയും ഒഴിവാക്കി വിശ്വാസിയാകുക എന്നതു തന്നെയാണ്‌ എക്കാലത്തേയും മനുഷ്യന്റെ പ്രതിസന്ധി.

ജീവിതത്തെ അടിമുടി ഉടച്ചു വാര്‍‌ക്കുന്നതില്‍ ക്രിയാത്മകവും വിപ്‌ളവാത്മകവുമായ പങ്കു വഹിക്കുന്ന ദര്‍‌ശനമാണ്‌ വിശുദ്ധ ഖുര്‍‌ആന്‍ വിഭാവന ചെയ്യുന്ന ഇസ്‌ലാം. പരക്ഷേമതല്‍‌പരതയില്ലായ്‌മയെ വിശുദ്ധ ദര്‍‌ശനത്തെ നിരാകരിച്ചവനോടാണ്‌ ഖുര്‍‌ആന്‍ ഉപമിക്കുന്നത്.ജീവിത ഗന്ധിയായ ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രതിപാതിക്കാത്ത വിഷയങ്ങളില്ല.

ജീവല്‍ സ്‌പര്‍ക്കായ ദര്‍‌ശനത്തിനു ഒരു രാഷ്‌ട്രീയ മുഖമുണ്ടാകുക എന്നത്‌ സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്‌.ഈ സ്വാഭാവികതയെ സര്‍‌ഗാത്മകമാക്കി വളര്‍‌ത്തുന്നതില്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെയും മധ്യേഷ്യയിലെയും  ഇന്ത്യന്‍ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെയും ധിഷണാ ശാലികളായ പണ്ഡിതന്മാര്‍ വഹിച്ച പങ്ക്‌ വിസ്‌മയാവഹമാണ്‌.​ഈ രാഷ്‌ട്രീയ മുഖത്തെ അല്‍‌പജ്ഞാനികളും അവിവേകികളും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നത്‌ ഒരു വസ്‌തുതയാണ്‌.മാത്രമല്ല ഈ ദര്‍‌ശനത്തിന്റെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയ്‌ക്കും മാനവിക മാനുഷിക മുഖത്തിനും കടക വിരുദ്ധമായ പ്രവര്‍‌ത്തനങ്ങളില്‍ ഒരു പറ്റം മനുഷ്യ ദ്രോഹികള്‍ പ്രവര്‍‌ത്തന നിരതരാണെന്നതും സത്യമാണ്‌.അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങള്‍‌ക്കു പോലും നിരക്കാത്ത പ്രസ്‌തുത സംഘങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ചൊല്ലി ഭീകരവാദ തീവ്രവാദ പ്രവര്‍‌ത്തനങ്ങളുടെ അണിയറക്കാര്‍ വിശുദ്ധ ദര്‍‌ശനത്തിന്റെ രാഷ്‌ട്രീയ മുഖം പ്രശോഭിപ്പിക്കാന്‍ അത്യധ്വാനം ചെയ്‌ത സാത്വികന്മാരായിരുന്നു എന്ന തരത്തില്‍ മൗഢ്യ വര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍ വിളമ്പുന്നത്‌ അത്യന്തം ഖേദകരമത്രെ.

ലോകത്ത്‌ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സകല വേദങ്ങളും മാനവികതയിലൂന്നിയ മാനുഷികതയുടെ ഹൃദയഹാരിയായ സ്‌പ്ന്ദനങ്ങളാല്‍ ആകര്‍‌ഷകമത്രെ.പ്രസ്‌തുത വിഭാവനയുടെ ജീവല്‍ ഭാവം  വിശുദ്ധ ഖുര്‍‌ആനില്‍ സം‌ശയലേശമേന്യ പ്രോജ്ജ്വലവുമത്രെ.വിശ്വാസി സമൂഹത്തിലെ പ്രഭുക്കളും അവരുടെ പ്രഭൃതികളും വിശുദ്ധ വേദത്തിന്റെ ഈ അന്യൂനമായ രാഷ്‌ട്രീയ മാനങ്ങളില്‍ കരിമേഘങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കാന്‍ കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നതും പച്ചയായ യാഥാര്‍‌ഥ്യ മത്രെ.ഒപ്പം ചില സ്വാഛാധിപതികളും അവരുടെ കുഴലൂത്തുകാരും. പ്രകടന പരതയിലും പ്രചരണ വേലയിലും മാത്രം ഉറഞ്ഞാടി ഉന്മാദം കൊള്ളുന്ന വിശ്വാസി സമൂഹവും ഇവര്‍‌ക്ക്‌ ചൂട്ടു പിടിക്കാന്‍ ജാഗ്രതയോടെ മൈതാനത്ത്‌ സജീവം.

വിശുദ്ധ വേദത്തിന്റെ സമ്പൂര്‍‌ണ്ണതയെ ഉള്‍‌കൊണ്ടവരും അല്ലാത്തവരും ഇസ്‌ലാം പരിപൂര്‍‌ണ്ണമാണെന്ന ബോധത്തിലേയ്‌ക്ക്‌ അറിഞ്ഞൊ അറിയാതെയൊ പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വരവ്‌ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ്‌ ഐ.എസ്‌ എന്ന കള്ള നാണയത്തിന്റെ എഴുന്നെള്ളിപ്പ്‌.ദൈവ രാജ്യം എന്ന സങ്കല്‍‌പത്തെപ്പറ്റി ഒരു സാധുവും ചിന്തിച്ചു പോകാന്‍ പോലും മടിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ഈ പ്രഹേളിക താണ്ഡവമാടുമ്പോള്‍ ഒരു വെടിക്ക്‌ ഒരായിരം പക്ഷികള്‍ എന്ന അക്ഷരാര്‍‌ഥ മൊഴിയാണ്‌ ഇവിടെ സഫലമാകുന്നത്.

ഈ എഴുന്നെള്ളിപ്പിന്റെ മുന്‍ നിരയിലെ ഗജ കേസരികള്‍ സയണിസ്റ്റുകളും കോലം പിടിക്കുന്നത്‌ സാക്ഷാല്‍  പ്രഭുകുമാരന്മാരും ഇതര പടകളില്‍ പിടഞ്ഞു വീഴാനും ഉറഞ്ഞു തുള്ളാനും വിധിക്കപ്പെട്ടവര്‍ ഉന്മാദികളായ ഒരു സം‌ഘവും.ഇസ്‌ലാമിക ഭൂമികയിലെ ചരിത്ര സ്‌മാരകങ്ങള്‍ ഓരോന്നായി പിഴുതെറിയപ്പെടുമ്പോളും ശിര്‍‌ക്കിന്റെ കോട്ട കൊത്തളങ്ങള്‍ മണ്ണോട്‌ ചേര്‍‌ന്നതില്‍ ആത്മരതി കൊള്ളാന്‍ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട പമ്പര വിഡ്ഢികള്‍ അകപ്പെട്ടു പോയ കിറുക്കോളം പൊറുക്കപ്പെടാത്ത പാതകം വര്‍‌ത്തമാന ലോകം ദര്‍‌ശിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല.

മഹാ വൃക്ഷത്തില്‍ പറ്റിപ്പിടിച്ച ഇത്തിക്കണ്ണികള്‍ പിഴുതേറിയപ്പെടുക തന്നെ വേണം.കൂട്ടത്തില്‍ പൂത്തും പുഷ്‌പിച്ചും നില്‍‌ക്കുന്ന കായ്‌കനികള്‍ കൂടെ പെട്ടു പോകുന്നത് അത്യന്തം ഖേദകരം തന്നെയാണ്‌.എന്തിനേറെ, പാകം വന്ന ചില പഴങ്ങളില്‍ പോലും സ്വാഭാവികമായ ചില പുഴുക്കുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം.അതു പോലും സൂക്ഷ്‌മയതോടെ ഉപയോഗിക്കലാണ്‌ ബുദ്ധി.മരത്തിന്റെ ശാഖ തന്നെ വെട്ടിമാറ്റല്‍ ക്രൂരവും പ്രാകൃതവുമത്രെ.തണലിട്ട്‌ പന്തലിച്ച്‌ നില്‍‌ക്കുന്ന മരത്തെക്കുറിച്ച്‌ ഘോഷിക്കുകയും അത്‌ നല്‍‌കുന്ന തണലും സുരക്ഷിതത്വവും വിസ്‌മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്‌ വിവരിക്കാന്‍ ഭാഷയില്‍ വാക്കുകള്‍ പരിമിതമായിരിയ്‌ക്കും.

പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കരാള ഹസ്‌തങ്ങളില്‍ ലോകം വീര്‍‌പ്പു മുട്ടികൊണ്ടിരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മതവും ദൈവ വിശ്വാസവുമാണീ ദുരിതങ്ങള്‍‌ക്കൊക്കെ കാരണമെന്ന നിദാനത്തില്‍ ഉള്‍‌തിരിഞ്ഞു വന്ന നിരീശ്വര നിര്‍‌മ്മിത പ്രത്യയശാസ്‌ത്രങ്ങള്‍ ഒരു വേള വലിയ അളവില്‍ ലോകത്ത് സ്വീകാര്യത നേടിയിരുന്നു.ഇതേ നിരീശ്വര വാദ നിദാനത്തില്‍ ഒട്ടേറെ സം‌ഹാരാത്മക ഭാവം പൂണ്ട ഉപ സം‌ഘങ്ങളും ലോകത്ത് വളര്‍‌ന്നു വരികയും ചെയ്‌തിരുന്നു.ഈ സം‌ഘങ്ങളുടെ വിദ്വം‌സക പ്രവര്‍‌ത്തനങ്ങള്‍‌ക്കും മനുഷ്യക്കുരുതികള്‍‌ക്കും കാരണക്കാര്‍ ഈ നിരീശ്വര പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണെന്നു ആരും പറയുന്നില്ല.അഥവാ ഉണ്ടെങ്കില്‍ തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്വരങ്ങളില്‍ അത്‌ ഒതുങ്ങി നില്‍‌ക്കുകയാണ്‌.

വായിച്ചു വളരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക്‌ വളരെ ആകര്‍‌ഷകവും അവസരോചിതവും ആസൂത്രിതവുമായ ശൈലിയിലായിരുന്നു ഖുര്‍‌ആന്‍ പെയ്‌തിറങ്ങിയത്.പ്രവാചകന്‍ ഈ തേന്മാരിയെ തേനരുവികളാക്കി ആവശ്യാനുസാരം ജലസേചനം ചെയ്‌ത്‌ ഒരു ജിവല്‍ സ്‌പര്‍‌ക്കായ ഹരിത സമൂഹത്തെ  മുളപ്പിക്കുന്നതിലും ജനിപ്പിക്കുന്നതിലും  കായ്‌പിക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതനായിരുന്നു.

വായിച്ചു വള‌ര്‍ന്ന സമൂഹത്തെ അഭിസം‌ബോധന ചെയ്യും വിധമാണ്‌ ഖുര്‍‌ആന്‍ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടത്.ഈ ദര്‍‌ശനത്തിന്റെ ദര്‍‌പ്പണമായ പ്രവാചക പാഠങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിനു അഭിമുഖമാക്കി വായിക്കുന്നതില്‍ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലര്‍‌ത്താന്‍ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനു സാധിച്ചില്ല എന്നത്‌ ദൗര്‍‌ഭാഗ്യകരമായ സത്യമാണ്‌.ഒന്നു കൂടെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാല്‍ വായിച്ചു വളര്‍‌ന്നു കൊണ്ടിരുന്ന സമൂഹത്തിലെ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഖുര്‍‌ആന്‍ ; വായിച്ചു വളര്‍‌ന്ന സമൂഹത്തിലെ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഖുര്‍‌ആന്‍ എന്നീ രണ്ടവസ്ഥകള്‍ പ്രവാചകാധ്യാപനങ്ങള്‍‌ക്കും ബാധകമാക്കുന്നതില്‍ വിശ്വാസികള്‍‌ക്ക്‌ വേണ്ടത്ര സൂക്ഷ്‌മത പുലര്‍‌ത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

വായിക്കുക എന്ന വിധിയില്‍ നിന്നും സമ്പൂര്‍‌ണ്ണം എന്ന സമാശ്വാസ വിജ്ഞാപനത്തോളം ദൂരം ഖുര്‍‌ആനിന്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലവും ക്രോഡീകരണ പശ്ചാത്തലവും തമ്മിലുണ്ട്‌.ഈ ഭൂമികയെ വ്യക്തമായ പഠന മനനങ്ങള്‍‌ക്ക്‌ വിധേയമാക്കുന്നതില്‍ ആയുഷ്‌കാലം മുഴുവന്‍ വ്യാപൃതരായ നിഷ്‌കളങ്കരായ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും രക്തസാക്ഷികളുമായ കര്‍‌മ്മയോഗികള്‍ അവഹേളിക്കപ്പെടുകയൊ കല്ലെറിയപ്പെടുകയൊ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അത്യന്തം ദുരൂഹമാണ്‌. വേദനാജനകവും.

ലോകത്ത്‌ നിലവിലുള്ള സകല ദര്‍‌ശനങ്ങളും നിഷ്‌പ്രഭമായ വര്‍‌ത്തമാന കാലത്ത് ഒരു ബദല്‍ ദര്‍‌ശനമായി ഖുര്‍‌ആന്‍ പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടരുതെന്ന വാശി അവിശ്വാസികളേക്കാള്‍ ഒരു വേള വിശ്വാസികളെന്നു പറയപ്പെടുന്നവര്‍‌ക്കാണെന്ന സന്ദേഹം ശക്തമാണ്‌.വിശുദ്ധ ദര്‍‌ശനത്തിന്റെ നിരാകരിക്കാനാവാത്ത രാഷ്‌ട്രീയ മുഖവും,വിപ്‌ളാവത്മകമായ ശബ്‌ദവും, സര്‍‌ഗാത്മകമായ ശൈലിയും മറച്ചു പിടിക്കാനുള്ള വിഫല ശ്രമവും സജീവമാണ്‌.'മുല്ല ഉലമാ ഉമറാക്കളുടെ' പരമ്പരാഗത നിലപാടിന്‌ വിരുദ്ധമായ സമീപനം അണികളിലുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന രോഷത്തെയായിരിക്കാം  പ്രകൃതിയുടെ തേട്ടത്തേക്കാള്‍ ഈ ഉലമാ വ്യൂഹം മുഖവിലക്കെടുക്കുന്നത്‌ എന്നു അനുമാനിക്കാനേ തരമുള്ളൂ.

വിശുദ്ധ ഖുര്‍‌ആനിലെ സനാതന മൂല്യങ്ങളെയും നീതിന്യായ സാമ്പത്തിക വീക്ഷണങ്ങളെയും അങ്ങുമിങ്ങും തൊടാതെ പ്രകീര്‍‌ത്തിച്ചും പ്രശം‌സിച്ചും സായൂജ്യമടയുന്നതിനു പകരം പൂര്‍‌ണ്ണാര്‍‌ഥത്തില്‍ ഈ ദര്‍‌ശന മാഹാത്മ്യം ലോകത്തിന്റെ മുന്നില്‍ സമര്‍‌പ്പിക്കാന്‍ ഇസ്‌ലാമിക പണ്ഡിത ശ്രേഷ്‌ടന്മാര്‍ തയാറാകണം.ചുരുങ്ങിയത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള നിസ്വാര്‍‌ഥ സേവകരായ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കളെയും സഹകാരികളെയും അപകീര്‍‌ത്തിപ്പെടുത്തുകയും വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയില്‍ നിന്നെങ്കിലും വിട്ടു നില്‍‌ക്കണം.

മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ വാഞ്ചയെയും സാമൂഹിക സാം‌സ്‌കാരിക രാഷ്‌ട്രീയ ബോധത്തെയും ഇത്രമാത്രം ആദരിച്ച മറ്റൊരു ദര്‍‌ശനം ഭൂമിയിലില്ല.'പീഡിതരും അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെട്ടവരുമായ സ്ത്രീപുരുഷന്മാര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും വേണ്ടി നിങ്ങള്‍ ദൈവ മാര്‍ഗത്തില്‍ സമരം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതില്‍ എന്തുണ്ട് ന്യായം? ആ ജനതയാകട്ടെ പ്രാര്‍ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു: നാഥാ, മര്‍ദകരായ നിവാസികളുടെ ഈ പട്ടണത്തില്‍നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ മോചിപ്പിക്കേണമേ. നിന്റെ പക്കല്‍നിന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു രക്ഷകനെ നിശ്ചയിച്ചുതരേണമേ. നീ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു സഹായിയെ നിശ്ചയിച്ചുതരേണമേ''ഇതിലും പ്രോജ്ജ്വലമായി എങ്ങനെയാണ്‌ രാഷ്‌ട്രീയം പ്രഘോഷിക്കുക.ഇനിയും രാഷ്‌ട്രീയം പ്രസരിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ കല്ലെറിയാനാണ്‌ ഭാവമെങ്കില്‍.വഴികാണിക്കാന്‍ ആര്‍‌ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ സമൂഹത്തിനും.'നിങ്ങള്‍‌ക്ക്‌ നിങ്ങളുടെ പാന്ഥാവ്‌  എനിക്ക്‌ എന്റെ പാന്ഥാവ്‌ '.ഇതത്രെ വിശുദ്ധ ദര്‍‌ശനത്തിന്റെ കാവ്യാത്മകമായ സമീപനം.​

ഓത്തിലേയ്‌ക്ക്‌ ചുരുങ്ങുന്ന സമൂഹം:

ആദ്യ പിതാവിനു ശേഷം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം അത്ഭുത സിദ്ധികളാല്‍ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.പ്രവാചകന്മാരുടെ കാല ശേഷം സകല സിദ്ധികളും കാലഹരണപ്പെട്ടു.അന്ത്യ പ്രവാചകന്‌ നല്‍‌കപ്പെട്ട ദര്‍‌ശനവും അത്ഭുത സിദ്ധിയും വിശുദ്ധ ഖുര്‍‌ആന്‍ ആയിരുന്നു.പ്രസ്‌തുത അത്ഭുത സിദ്ധി പ്രവാചക പ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷവും നില നില്‍‌ക്കുന്നുണ്ട്‌.എന്നാല്‍ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യം അനുഭവേദ്യമാകണമെങ്കില്‍ അതു വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍‌ത്തുകയും വേണം.ഇവ്വിധം ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന സമൂഹം ഏറെ ഉന്നതരും സംസ്‌കാര സമ്പന്നരുമായിരിക്കും.അല്ലാഹു തൃപ്‌തിപ്പെട്ടവരും.അല്ലാഹുവിനെ തൃപ്‌തിപ്പെട്ടവരും.അതിനാല്‍ ലോകത്തിന്റെ മുന്നില്‍ അവര്‍ക്ക്‌ അഭിമാനത്തോടെ  എഴുന്നേറ്റുനില്‍‌ക്കാന്‍ കഴിയും.

ഇതിന്നു വിപരീതമായി വായന എന്ന ഗൗരവം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തി കേവല ഓത്തിലേയ്‌ക്ക്‌ ചുരുങ്ങുന്ന സമൂഹം അസംതൃപതരായിരിക്കും.അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തില്‍ ആശങ്കപ്പെടുന്നവരും.ദുഷിച്ച സംസ്‌കാരം പേറുന്നവരും.അന്ധ വിശ്വാസങ്ങളെ പുണരുന്നവരും ആയിരിക്കും.അതിനാല്‍ ലോകത്തിന്റെ മുന്നില്‍ പരിഹാസ പാത്രങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്യും.

രാഷ്‌ട്രീയം ഒരു അനുബന്ധം:-

സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സാം‌സ്‌കാരിക മേഖലകളിലും ജീവിതത്തിന്റെ അഖില ഇടപാടുകളിലും പ്രാദേശിക ദേശീയ അന്തര്‍ദേശീയ തലത്തില്‍ കൃത്യവും സൂക്ഷ്‌മവുമായ നയ നിലപാടുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്‌ സമ്പൂര്‍‌ണ്ണമായ രാഷ്‌ട്രീയം.ഈ രാഷ്‌ട്രീയം കാലിക പ്രാധാന്യത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്‌ലാമിക പ്രസ്ഥാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.അതിന്റെ അജണ്ടകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും മാര്‍‌ഗനിര്‍ദേശക രേഖകളും സുതാര്യവും സുവ്യക്തവുമാണ്‌.

ഇസ്‌ലാമിക പ്രസ്‌ഥാനങ്ങള്‍ പിറന്നു വീഴുന്ന തിയതി മുതല്‍ അതിനു രാഷ്‌ട്രീയമുണ്ട്‌.ഒന്നിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും രാഷ്‌ട്രീയമാണ്‌.സമ്മദിദാനാവകാശം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതു പോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതും രാഷ്‌ട്രീയമാണ്‌.കൃത്യമായ നയ നിലപാടുകള്‍ സാഹചര്യത്തിന്റെ തേട്ടം പോലെ കൈകൊള്ളുക എന്നത്‌ തന്നെയാണ്‌ സാക്ഷാല്‍ രാഷ്‌ട്രീയം.

ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്‌ ഭിഹ്ന വീക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകാം.എന്നാല്‍ ഈ അവസ്ഥ നില നില്‍‌ക്കുക എന്നത് പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം പുലര്‍‌ത്തുന്ന എല്ലാ രാഷ്‌ട്രീയ സം‌വിധാനങ്ങള്‍‌ക്കുമെന്നതുപോലെ ഇസ്‌ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഗുണകരമാണ്‌.ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുകൂലാവസ്ഥയില്‍ നിന്നുകൊണ്ട്‌ മാനവികമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയ്‌ക്ക്‌വേണ്ടി ശബ്‌ദിക്കാന്‍ സനാതന ധാര്‍‌മ്മികബോധമുള്ള എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്‌.ജനാധിപത്യ അവസ്ഥയെ അം‌ഗീകരിച്ചു കൊണ്ട്‌ ഉത്തമമായ വ്യവസ്ഥക്ക്‌ വേണ്ടി പ്രവര്‍‌ത്തന നിരതരാകുക എന്നത്‌ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തേട്ടമാണ്‌.
07.04.2018

Monday, January 1, 2018

നിങ്ങള്‍ നന്മ കല്‍പിക്കുന്നു. തിന്മ തടയുന്നു

നിങ്ങള്‍ നന്മ കല്‍പിക്കുന്നു. തിന്മ തടയുന്നു
അന്ത്യ പ്രവാചക ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹിജറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അബ്‌സീനിയാ പലായന  പശ്ചാത്തലം അവധാനതയോടെ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതത്രെ.ഒരു പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിലെടുക്കപ്പെട്ട നയ നിലപാടുകള്‍ ഏറെ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു.മക്കയില്‍ നിന്നെത്തിയ പുതു വിശ്വാസികളായവര്‍ക്ക്‌ അഭയം നിഷേധിക്കണമെന്ന മക്കാ മുശ്‌രിക് സം‌ഘത്തിന്റെ ആവശ്യം നിരാകരിക്കപ്പെട്ടതും നജ്ജാശി എന്ന ക്രിസ്‌തീയ രാജാവിന്റെ അനുകമ്പ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്‌ ലഭിച്ചതും,അദ്ധേഹം തന്നെ വിശ്വാസം ആശ്ലേഷിച്ചതും ചരിത്രമാണ്‌.
പ്രവാചകന്‍ പറഞ്ഞു: 'നിങ്ങളില്‍ ആരെങ്കിലും തിന്മ കണ്ടാല്‍ അത് കൈകൊണ്ട് തടയുക, അല്ലെങ്കില്‍ നാവുകൊണ്ട് തടയുക, അതിനും സാധിക്കില്ലെങ്കില്‍ ഹൃദയംകൊണ്ട് വെറുക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുക.' 'മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനായി ഉയിരെടുത്ത ഉത്തമ സമുദായമായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങള്‍. നിങ്ങള്‍ നന്മ കല്‍പിക്കുന്നു. തിന്മ തടയുന്നു. 

നന്മയെ പ്രസരിപ്പിക്കുകയും തിന്മയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും എന്നതായിരിയ്‌ക്കും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ശൈലി.ഇന്നു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മുസ്‌ലിം പ്രദേശങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള പാഠങ്ങളും നമുക്ക്‌ നല്‍‌കുന്നുണ്ട്‌.അഥവാ നേര്‍ക്കു നേരെ നാം കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമിയും അതിന്റെ ചാലക ശക്തികളും തീര്‍‌ച്ചയായും ഉണ്ട്‌.എന്നിരുന്നാലും ഇതിന്റെ കാര്യ കാരണങ്ങളിലേയ്‌ക്ക്‌ ആത്മാര്‍ഥമായി കണ്ണോടിച്ചാല്‍ ലഭിക്കുന്ന ചില നഗ്ന സത്യങ്ങളുണ്ട്‌.നന്മയെ കയ്യൊഴിയുകയും തിന്മയോട്‌ രാജിയാകുകയും ചെയ്‌തതിന്റെ അനിവാര്യമായ പരിണിതിയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്‌.

പൊതുവെ വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സനാതന മൂല്യങ്ങള്‍ എല്ലാ സമൂഹത്തിനും ബാധകമത്രെ.കൊല്ലും കൊലയും അക്രമവും അടിച്ചമര്‍ത്തലും മദ്യവും മദിരാക്ഷിയും തുടങ്ങിയവയെ അം‌ഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹവും ലോകത്തില്ല.ഇവ്വിഷയത്തില്‍ രാഷ്‌ട്രീയ അന്താരാഷ്‌ട്രീയ നിയമ സം‌ഹിതകള്‍ പോലും ഉണ്ട്‌.എന്നാല്‍ ഇസ്‌ലാമും ഇതര സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥകളും തമ്മില്‍ കാതലായ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്‌.ഏതെങ്കിലും ഒരു നീച കൃത്യത്തിനെതിരെ വിരലുയര്‍ത്തുക എന്നതിനെക്കാള്‍ ആ കൃത്യത്തിലേയ്‌ക്കുള്ള സകല പഴുതും പാതയും അടക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഇസ്‌ലാം സ്വീകരിക്കും.ഇത്തരത്തിലുള്ള പഴുതടക്കലുകളാകട്ടെ ഇതര സമൂഹങ്ങള്‍ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഇസ്‌ലാമിനെതിരെ പട നീക്കം നടത്താന്‍ പോലും കാരണമാകുന്നു എന്നതത്രെ ഖേദകരം.

മനുഷ്യരെല്ലാവരും അക്രമത്തെ കുറിച്ച്‌ വാചാലരാകുന്നു.വിശ്വാസികള്‍ പ്രത്യേകിച്ചും.എന്നാല്‍ നാമോരുത്തരും വിവിധങ്ങളായ കാരണങ്ങളാല്‍ അക്രമികളായിരിയ്‌ക്കാം.ചിലര്‍ സ്വന്തത്തോട്‌ തന്നെ അക്രമം പ്രവര്‍‌ത്തിക്കുന്നവരാകാം.അല്ലെങ്കില്‍ ഇണ തുണകളോട്‌,കുടും‌ബത്തോട്‌,സഹവാസിയോട്‌,സമൂഹത്തോട്‌ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പട്ടിക.ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വയം നന്നാകാന്‍ ശ്രമിക്കുക.ഒപ്പം തന്റെ സഹവാസികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക.ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുടും‌ബത്തില്‍ അയല്‍‌ക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ സമൂഹത്തില്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിയ്‌ക്കും.ഉത്തമ സമൂഹം എന്ന സ്ഥാനം നേടാന്‍ ഒരേയൊരു ഉപാതിയേഉള്ളൂ. നന്മ പ്രസരിപ്പിക്കുക തിന്മയെ ചെറുക്കുക.ദൈവത്തിന്റെ സം‌പ്രീതരായ ദാസന്മാരാകുക.ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.
01.01.2018

Tuesday, August 15, 2017

മാനുഷികതയിലേയ്‌ക്ക്‌ ഉയരാന്‍ ഉണരാന്‍

മാനുഷികതയിലേയ്‌ക്ക്‌ ഉയരാന്‍ ഉണരാന്‍ 
ലോകത്ത്‌ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ വ്യതസ്‌തങ്ങളായ ഭരണ സം‌വിധാനങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ട്‌.കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഏക കക്ഷി ഭരണമാണ്‌. പ്രസ്‌തുത പാര്‍ട്ടിക്കകത്ത് മാത്രം പരിമിതമായ ചില സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഉണ്ടത്രെ.പേര്‍‌ഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ പ്രമുഖ സ്ഥാനത്തുള്ള ഇറാനിലും ഏക കക്ഷി ഭരണമാണെന്നു പറയാം.എന്നാല്‍  ധാര്‍‌മ്മിക മൂല്യങ്ങളില്‍ അധിഷ്‌ടിതമായ സഭയും കൂടിയാലോജനാ സമിതിയും ജന പ്രതിനിധി സഭയും അവിടേയും ഉണ്ടെന്നാണ്‌ അറിയുന്നത്.പേര്‍‌ഷ്യയോട്‌ ചേര്‍ന്നു നില്‍‌ക്കുന്ന ഇറാഖ്‌ സിറിയ ജോര്‍‌ദാന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏക കക്ഷി ഭരണമാണ്‌ ഉണ്ടായിരുന്നത്.ഇനി ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടാകാന്‍ കളമൊരുങ്ങുന്നതും.എന്നാല്‍ ലബനാനില്‍ കുറച്ചു കൂടെ വ്യവസ്ഥാപിതത്വം ഉണ്ടെന്നതാണ്‌ ശരി.അതിര്‍‌ത്തി പ്രദേശമായ ഫലസ്തീന്‍ ഇവര്‍ക്കൊരു തലവേദനയാണെന്നു മാത്രം.ഇറാഖില്‍ സദ്ധാം യുഗത്തിനു ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചിട്ടവട്ടങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള എളിയ ശ്രമങ്ങള്‍ പേരിനെങ്കിലും നടക്കുന്നതായി അറിയുന്നു.അതേ സമയം ഏകാധിപത്യ കുടും‌ബ ഭരണമാണ്‌ ജസീറത്തുല്‍ അറബ്‌ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിലവിലുള്ളത്.ഈ ഗള്‍ഫു രാജ്യങ്ങളോട്‌ ചേര്‍ന്നു നില്‍‌ക്കുന്ന സം‌യുക്ത യമനില്‍ ഇപ്പോള്‍ അസ്ഥിര ഭരണമാണെങ്കിലും ജനാധിപത്യപരമായ ചുവടുവെപ്പുകള്‍ വേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയ സമൂഹമാണ്‌ അവിടെ ഉള്ളതെന്നാണ്‌ അറിവ്.

പടിഞ്ഞാറന്‍ കോളനി രാജ്യങ്ങളായിരുന്ന വടക്കനാഫ്രിക്കന്‍ അറബ്‌ മുസ്‌ലിം രാജ്യങ്ങളും ഏക കക്ഷി ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവം കൈമുതലായുള്ളവരത്രെ.വര്‍ത്തമാന കാലത്തെ സം‌ഭവ വികാസങ്ങള്‍ മാറി മറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്‌.ഫാര്‍ ഈസ്റ്റ്‌ മുസ്‌ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങള്‍ ഇതര രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്‌ എന്തു കൊണ്ടും പുരോഗതി കൈവിരിച്ചവരാണ്‌.ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പടിഞ്ഞാറന്‍ തമ്പ്രാക്കന്മാരുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു എന്നതും ചരിത്രമത്രെ.

മനുഷ്യരുടെ പ്രകൃതം ക്രൂരമൊന്നുമല്ല.അവരില്‍ അന്തര്‍ലീനമായ ഭാവ ഭേദങ്ങള്‍ വിസ്‌മയാവഹം തന്നെയത്രെ.ചില സാഹചര്യങ്ങളും സന്ദര്‍‌ഭങ്ങളും അവനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നുണ്ടാകാം.മാനവ കുലം ഒരേ മാതാ പിതാക്കളുടെ സന്താനങ്ങളാണെന്ന പാഠം ജീവിതത്തിലൂടെ ഉയര്‍‌ത്തിപ്പിടിക്കാന്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ സാധിക്കുമാറാകട്ടെ.തനിക്കെന്തു ലഭിച്ചുവെന്നതിനു പകരം താന്‍ എന്തു ചെയ്‌തു എന്ന ആത്മസംഘര്‍ഷം സമൂഹ ഗാത്രത്തില്‍ ത്രസിപ്പിക്കാനായാല്‍ രാഷ്‌ട്ര പുനര്‍നിര്‍മ്മാണം അനായാസം സാധ്യമായേക്കും.

പ്രവാസികളായി വിവിധ രാജ്യക്കാരുമായി ഇടപഴകുമ്പോള്‍ പലപ്പോഴും അത്ഭുതം കൂറിയ സന്ദര്‍‌ഭങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്‌.ശത്രു രാജ്യം എന്നതൊക്കെ സര്‍ക്കാര്‍ തലങ്ങളില്‍ പെരുമ്പറ മുഴക്കുമ്പോഴും അയല്‍ രാജ്യക്കാരായ സഹോദരങ്ങളുമായി ഒരേ കുടും‌ബത്തിലെ അം‌ഗങ്ങളെപ്പോലെ കഴിയുന്ന എത്രയെത്ര ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ഉണ്ട്‌. മാനസികമായി അറപ്പും വെറുപ്പും വച്ചു പുലര്‍ത്തുന്ന രാജ്യ നിവാസികളുമായിപ്പോലും ഇടപഴകിയാല്‍ വിശ്വസിക്കാന്‍ പ്രയാസം തോന്നും.അതിനാല്‍  മനുഷ്യര്‍‌ക്ക്‌ മനുഷ്യരായി ജിവിച്ചു കൂടേ.. ഇതത്രെ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ആത്മ ഗതം.

ഇരുട്ടില്‍ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേയ്‌ക്ക്‌,അന്ധ വിശ്വാസങ്ങളില്‍ നിന്നും നിഷ്‌കളങ്കമായ വിശ്വാസ ധാരയിലേയ്‌ക്ക്‌,അക്രമോത്സുകതയുടെ ഉന്മാദത്തില്‍ നിന്നും ആനന്ദത്തിന്റെ ജീവിത ക്രമത്തിലേയ്‌ക്ക്‌,തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ പ്രകോപനങ്ങളില്‍ നിന്നും പ്രശാന്തതിയിലേയ്‌ക്ക്‌, സകലമാന അടിച്ചമര്‍‌ത്തലുകളില്‍ നിന്നും ഉയിര്‍‌ത്തെഴുന്നേല്‍‌പ്പിലേയ്‌ക്ക്‌,സങ്കുചിത്വത്തില്‍ നിന്നും വിശാലമായ വീക്ഷണ ലോകത്തേയ്‌ക്ക്‌,മൃഗീയതയില്‍ നിന്നും മാനുഷികതയിലേയ്‌ക്ക്‌ ഉയരാന്‍ ഉണരാന്‍ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന നാളുകള്‍ പ്രേരകമാകട്ടെ. 

15.08.2017